27.2 C
Budapest

A Betyársereg egyértelmű álláspontot képvisel nemzeti ügyekben – interjú Tyirityán Zsolttal

Mozgalmunk vezetőjével Pálinkás István „Észak-Fok” nevű blogja készített egy interjút. A beszélgetés során a blog szerzője nem azt tapasztalta, amelyet az ellenséges, balliberális média a Betyársereggel kapcsolatban nap mint nap mond. Az interjút változtatás nélkül közöljük.

A 2022-es választás vagy/vagy választás lesz Magyarország életében

A Paksi klán közel egy éve alakult és szombaton a jubileumi ünnepet ülték zárt körben, amelyen a Betyársereg vezetőjének is jelen kellett lennie – indokolta megjelenésének okát Tyirityán Zsolt a Betyársereg vezetője, hozzátéve, hogy a helyi klán három fővel gyarapodott, s ennek az avatója is indokolta a jelenlét nyomatékosítását. Többek közt ennek apropóján is faggathattuk a jelenleg is szerteható hazai közállapotokról.

A január 18-án Pakson készült beszélgetés teljes nyugalomban zajlott…

  – Mi a tapasztalata országos kitekintésben a hazafiság, akár az identitás területére tekintve?

– A Betyársereg megalakulásától kezdve leplezetlenül erős rassz és nemzettudattal rendelkező közösséget jelképez, ami hirdeti a magyar önvédelem gondolatát. Patrióta sportmozgalomnak tartva magunkat, akik az erő és küzdősportok gyakorlása által népszerűsítjük az ön- illetve a honvédelem szellemiségét. A közösségépítésben is próbálunk példát mutatni, hiszen az úgynevezett klánrendszerünkkel azt hangsúlyozzuk, hogy testvéri, társi, sorstársi közösségekre van ma szükség, mert társadalmunkban a modernitást jelképező fogyasztói idiotizmusnak köszönhetően, nagymértékben teret nyert a beteges egocentrikus gondolkodásmód, valamint a depresszív elmagányosodást mutató létformák. Ezek a jelenségek pedig egy haldokló társadalom ismérvei. Ezt a folyamatot próbáljuk egy jól működő közösségi modell bemutatásával ellensúlyozni. A Betyársereg tagjai igen nagy létszámban vesznek részt a motoros szubkultúrában, hiszen a seregnek van egy hivatalos igen jelentős létszámú motoros klánja, továbbá létezik a Paksi klán által létrehozott Legends Hungary Motors Egyesület, ami szintén egy seregtagok által alapított motoros közösség.

– Az elmúlt napok Brüsszeli eseményeit követve, éppen a sereg erős patriotizmusához kapcsolódóan, a jelenlegi magyar ellenzék a folyamatos hazaárulásra ragadtatja magát. Hogyan látja ezt és a Betyársereg helyzetét ebben a kérdéskörben?

Janecska Zoltán (Harcos) a fiatalokat saját sporttapasztalataival és érvekkel tereli a sport, a nemes élet felé

– Ez egy katasztrófa! Nemes egyszerűséggel az EU-s tagságot is katasztrófaként értékelem. Ez nyilván egyéni, saját álláspontom. De az, ami a hazámmal szemben zajlik, azt felháborítónak tartom. A száz évvel ezelőtti tragikus események ismétlődésének vagyunk a szemtanúi. Egy mondás szerint a történelem bölcselet, mely példákkal tanít. Javaslom tanuljunk a példákból. Az Orbán rendszert diktatúraként bemutatni igen nagy hazugság, de hát mit várhatunk azoktól akik dicstelen politikai szereplésük alatt folyamatosan a hazudozás világbajnokainak szerepkörében tetszelegnek. Egyéni véleményem a diktatúrázás, és a sajtószabadság megszűnésének valóságtartalmával kapcsolatban az, hogy szerintem, közéletünkben és a közbeszédben túlságosan is nagy teret nyernek azok az emberellenes nézetek, amelyek bizonyos formában állattá akarják degradálni az embert.

– Köztudottan baráti viszonyt ápol Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk vezetőjével, ám a mozgalomban is markánsan megkülönböztethető véleménye van néhány történetről.

– Több mint húszéves igen kiváló baráti kapcsolatban állok Toroczkai Lászlóval. Kiváló hazafinak és remek bajtársnak tartom, a sereg alapításában is oroszlánrészt vállalt, még a lógó elkészítése is az ő nevéhez fűződik. A politikai tevékenységét, ahol tudom, segítem, támogatom. Igen tehetséges és rendkívül jól felkészült politikusnak tartom, aki tartja magát az elveihez, és már igen sokat bizonyított közéleti aktivitása során, akár mozgalmárként, akár közösségszervezőként. Ennek ellenére nem vagyok a Mi Hazánk tagja, viszont a párt által képviselt eszmeiségnek a támogatója vagyok.

– Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke a balliberális trendekkel szemben személyesen képviseli már többedszerre a harmadik 2/3 kívánalmát hazánkat illetően, eléggé világos értékrenddel keretezve azt a nemzetközi politikai színtéren. Igaznak tartja ezt a 2022-es választás elé tekintve? Sokan el/döntő választásként tekintenek erre, joggal, vagy sem?

– Abszolút igaznak tartom. 2022 a globalizáció és az identitástudat összecsapása lesz. Ez nem kérdőjelezhető meg. Akik a háttérben zajló folyamatokból ezt nem látják világosan, azoknak a felismerőkészségük azon a szinten van, hogy valószínűleg egy tavat sem vennének észre Finnországban. Éppen ezért nem nagyon foglalkozok azzal, hogy néhány az Orbánozásba teljesen belehülyült homálydenevér, majd most azzal fog támadni minket, hogy lefeküdtünk a Fidesznek. Ez a kérdés értelemszerűen meghaladja a napi politika történéseit, és a rendszert jellemző fogyatékosságokkal kapcsolatos bírálatainkat, ezért erre a kérdésre mi csak azt a választ adhatjuk, hogy CSAK A NEMZET. Minden erőnkkel küzdeni fogunk a teljes szellemi elsötétedést jelképező neoliberális politikai erőkkel szemben, akik ma már egy igen erős tömböt alkotnak. Az élet és emberellenes megnyilvánulásaikkal kapcsolatban mi mindig fel fogunk lépni.

A Betyársereg tagjai igen nagy létszámban vesznek részt a motoros szubkultúrában, hiszen a seregnek van egy hivatalos igen jelentős létszámú motoros klánja, továbbá létezik a Paksi klán által létrehozott Legends Hungary Motors Egyesület, ami szintén egy seregtagok által alapított motoros közösség.

– Valljuk be régen kérdezték már így, de nyilván tudja, hogy most, mint kérdező sem vagyok egyesek szemében túl népszerű ezzel a beszélgetéssel… Vagy mégis?

– Ez a negatív előítélet a több mint egy évtizede zajló szélsőbaloldali médiahisztériának köszönhető, a folyamatos nácizásnak, terroristázásnak, bűnözőzésnek, az állandó démonizálásnak, ami velünk szemben folyamatos jelleggel megnyilvánult. Igen volt, hogy bizonyos interjúkban keményen fogalmaztam, az is igaz hogy ismert liberális trollok provokatív kérdéseire provokatív választ adtam. De a realitás az, hogy a Betyársereg a megalakulása óta eltelt 12 évben semmiféle törvénybeütköző cselekedetet nem követett el. A mi közösségünk a rend pártján áll. Az általunk tartott demonstrációkkal a társadalmunkat mérgező problémákra akartuk felhívni a figyelmet, rámutatva a problémák valós hátterére.

 – Tekintve a Betyárseregre, lássak párhuzamot például az USA patrióta nemzeti gárdájával?

– Abszolút. Alternatív honvédelemnek nevezem, amit a Betyársereggel megjeleníteni kívánunk. „Ne bántsd a magyart, mert pórul jársz” ! – ez a jelmondatunk, és úgy gondolom ehhez nem kell mit hozzátenni, hiszen közérthető, és nekem elhiheti, hogy értik is akiknek szól. Fogalmazhatnák úgy is, hogy a Betyársereg a dühös családapák szövetsége, akik nem fognak becsukott szemmel asszisztálni bármilyen fordított rasszizmust jelképező etnikai terror kialakulásához, vagy akár a buzi, illetve a gender lobbi térnyeréséhez. Tény és való bizonyos esetekben, amikor igen súlyos antiszociális magatartást mutató elemekkel szemben demonstráltunk, illetve a társadalmi békés együttélést roncsoló magatartásformák ellen léptünk fel, akkor úgy a megjelenésünk, valamint az általunk használt kommunikáció is igencsak erőt sugárzóra sikeredett. A magukat jogvédőknek nevező aljas provokátorok, akik pl a legnagyobb ellenségei a Magyar-Cigány békés együttélésnek, azonnal erőszakossággal vádoltak meg minket. Pedig cselekményünkben semmi erőszakos jelleg nem volt. Vallom, hogy az erő nem azonos az erőszakkal, viszont, hogy a bűnöző elemek komolyan vegyék tiltakozásunk, képletesen fogalmazva nekünk is ki kellett rakni az irányjelzőt. Az erőszak alkalmazását, úgy gondolom csak egyetlen szituáció legitimálhatja, az pedig maga az önvédelem alkalmazása.

– Használja a rassz kifejezést is, amit korábban fajelméletként értelmeztek egyes megmondóemberek…

–  Az ellenünk irányuló gyűlölet alapú médiahisztériát leginkább az váltotta ki, amikor a rassztudat fogalma mellett hitet tettünk, valamint a nemzeti örökségünk szeretetéről beszéltünk, és hangot adtunk annak, hogy szeretnénk ezt megőrizni. Olyan hisztérikus visítás és vartyogás támadt, ami párját ritkítja a szélső liberális sajtó erkölcsileg amúgy sem makulátlan történelmében. A Magyarságtudattal kapcsolatban pedig csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy végtelen öröm számomra a Magyarságkutató Intézete megalakulása! És akkor már helyén is vagyunk, mert rendkívül pozitív dolognak értékelem. Könyörgöm, hagyjuk már a félremagyarázott származási hipotéziseket a fenébe. Végre nem elmebetegek és szabadkőművesek és a kommunista gyökerekkel rendelkező MTA kezében van a magyarságkutatás.

Beszélgetésünk végén Tyirityán Zsolt őszintén fogadta az ajándékba vitt Jézuspasszport című könyvet, amely a Magyar Szent Koronán található megfejtésekkel foglalkozik – mindeddig cáfolatlanul

Janecska Zoltán (Harcos) a vendégek fogadásán kívül a házikolbász sütésén át igazából mindenre figyelt, hiszen házigazdaként egyáltalán nem volt mindegy számára a figyelem és a képviselet:

– Mindig várjuk a vezetőt, az új fejleményeket, és követjük a kijelölt irányt. Ez természetes számunkra. Elmondhatom, hogy Pakson sok fiatal huszonéves tagunk van, akik sportban, motorozásban részt vesznek, de van, akiknél a sport háttérbe szorul. Mi az identitást nagyon fontosnak tartjuk, ezt képviselve tevékenykedünk. Világítótoronyként begyűjteni a fiatalokat, példát adni nekik. Ez az összefogás, összetartozás a motorostársadalomban is él és a magánéletben is.

Tyirityán Zsolt is fültanúja a beszélgetésnek, s azonnal megerősíti, hogy a kapcsolattartás a motoros klubokkal nagyon jó, s bár a klubok aktív politikai tevékenységet nem folytatnak, sőt, politikamentesen működnek, de azért azt el kell mondanunk, csak jelzés értékel, hogy a motorosok között pl: Momentum szavazókkal nem nagyon találkozunk. S hogy érezzük a hangulat súlyát akkor, amikor a jelenlegi magyar kormány elismertségéről is szó esik a Paksi atomerőmű tövében, csak annyi a megjegyzés mosolyogva, hogy a Gyergyószentmiklósi tekerőlantos jelenléte a válasz Trianonra, ahogyan a Délvidékről, Kárpátaljáról is megérkezett vendégek ittléte is. Ahogy a Paksiak, úgy a Betyársereg hivatalos motoros klánja is sokszor végzett már karitatív tevékenységet például a Hells Angels-szel együtt az elszakított területen élő rászoruló nemzettestvéreink javára.

Tyirityán Zsolt a beszélgetés alkalmával ugyanakkor azt sem rejtette véka alá kérdésünkkor, hogy például a Fejér megyei 4. v.k.-ban Dunaújváros és térségében mi az országgyűlési választás tétje – világos üzenete volt Kálló Gergely indulásával kapcsolatban is:

    – Lássunk tisztán, egy magát jobboldalinak való ember, semmilyen formában nem vállal közösséget olyan politikai formációkkal, akik tagadják az alapvető, emberhez méltó, és követendő értékeket és szemben állnak a normalitás gondolatával. A jobboldaliság ismérve pontosan az, hogy elkötelezett és kompromisszum mentes küzdelmet folytat ezekkel a sátáni erőkkel szemben. Maga a jobboldali lét folyamatos küzdelem, egyfajta lovagi út, mely az emberi nemesedés eszméjét szolgálja. A Jobbik és Kálló Gergely ezzel a politikai szerepvállalásával megtagadott minden közösséget magával a jobboldalisággal, és ezzel az elvtelenség és a jellemtelenség útjára lépett.

eszakfok.blogstar.hu

spot_img
spot_img

Kapcsolódó cikkeink

Friss cikkeink