Egy éves az Európa Erőd Szövetség

április 21, 2020 a Hírmondó

Kereken egy évvel ezelőtt, 2019 április 20-án Bulgáriában alakult meg az Európa Erőd Szövetség. Alábbi közleményt a társszervezetek annak okán adják ki, hogy a COVID-19 okozta krízishelyzet következtében nem kerülhetett sor második konferenciánkra, melynek nem mellesleg idén Magyarország adott volna otthont. – az Európa Erőd Szövetség közleménye. 

Bajtársak Európa szerte!

Az Európa Erőd Szövetség kereken egy évvel ezelőtt született meg, olyan nacionalista szervezetek együttműködése nyomán, melyek országaikban zászlóshajóként képviselik a Nemzetek Európája és az antisovinizmus ideáját. Sajnos a COVID-19 okozta világszintű krízis okán nem kerülhet sor második konferenciánk megtartására, de jelen közleményünkben szeretnénk tájékoztatni benneteket eddigi eredményeinkről, és a közeljövő terveiről.

Az elmúlt évben az Európa Erőd Szövetség égisze alatt öt alkalommal gyűltünk össze négy tagországban, hogy konferenciát, tüntetést vagy éppen megemlékezést tartsunk. Ezen alkalmak során az alapvetően meglévő bajtársi kötelék még szorosabbra fűződött. Szinte nem is volt olyan alkalom, amikor ne éreztük volna a regnáló hatalmak szövetségünkkel szemben kifejtett konspiratív, vagy éppen nyílt támadásait. Ezeknek a megfélemlítési, és ellehetetlenítési kísérleteknek kivétel nélkül vállt vállnak vetve álltunk ellen.

Eseményeinken rámutattunk, hogy az Európai Unió nemzetgyilkos stratégiájával szemben, egy olyan szövetségi rendszer szolgálhatja csak az öreg kontinens érdekeit, mely a nemzeti szuverenitás figyelembevétele mellett törekszik a közös célok elérésére, teszi mindezt közös ősi hagyományaink talapzatára építkezve.

A közeljövő terveit nagyban befolyásolja a világjárvány alakulása, de az biztos, hogy rövidesen egy online felületet indítunk, ahol részletesen számolunk be tevékenységünkről, illetve tesszük közzé állásfoglalásainkat.

Bízunk benne, hogy rövidesen sor kerülhet személyes találkozókra, és további társszervezetek csatlakozhatnak hozzánk, akik idővel teljes jogú tagjai lesznek hálózatunknak.

Mivel valljuk, hogy a múlt  tiszteletén alapszik jelenünk szilárdsága, illetve a virágzó jövő reménye, így egy közös projektet fogunk elindítani, melynek során olyan veteránok üzenetét juttatjuk el a közvéleménynek, akik életüket kockáztatták nemzetük védelmében. Bízunk benne, hogy gondolataik inspiratív módon hatnak a fiatal generációk számára.

Közös küzdelmünk folytatódik, hiszen tennivalónk végtelen, de elhivatottságunk szilárd. A holnap már a miénk!

Európa Erőd Szövetség
2020.04.20.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Komment