Etnikai önvédelemre készülnek – interjú az Identitesz elnökével

június 26, 2017 a Szellemiség

Jellegét tekintve szélsőjobboldalinak, minőségében pedig új jobboldalinak határozta meg a Magyar Időknek adott interjúban László Balázs a július 8-án zászlót bontó radikális mozgalmat, amelyhez számos jobbikos is csatlakozni akar. Az Identitesz elnöke szerint a Betyársereg politikai szárnyával és az Érpataki Modell Országos Hálózatával közösen kezdeményezett új szerveződés az etnikai önvédelmet tartja elsődleges céljának, és akár rasszistának is nevezhető, ha ez alatt azt értjük, hogy elismerjük a különbözőségeket, és védelmezzük saját rasszunk sajátosságait. Úgy véli, Magyarországon is van rengeteg no-go zóna, ilyenek a cigánytelepek. László Balázs a CEU-t kitenné az országból, mert szerinte az a káros tevékenység, amit Soros György destruktőrei tesznek, leginkább ebben az intézményben nyilvánul meg.

– Hamarosan zászlót bont Vecsésen egy új radikális mozgalom. Kikből áll ez össze?

– A Betyársereg politikai szárnya, az Identitesz, valamint az Érpataki Modell Országos Hálózata alkotják a július 8-án zászlót bontó mozgalom elindítóit.

– Hogyan találtak egymásra?

– Mind a három szervezet lát egy nagy űrt a jobboldalon, ezért döntöttünk úgy, hogy közösen, és nem egymás ellenében indulunk meg ezen társadalmi réteg képviseletéért.

– Mégis, egy egyetemi, intellektuá­lis szerveződés hogyan kerül össze a Betyársereggel?

– Szükség van kardra, és szükség van tollra. Egy mozgalom legyen mind erejében, mind intellektualitásában minőségi. Én a Betyársereget a legmélyebben tisztelem, ők a garancia arra, hogy ez a mozgalom a legmélyebb elvhűséget birtokolja.

– Hogyan kerül a képbe a botrányairól elhíresült Orosz Mihály Zoltán és a hozzá köthető érpataki modell?

– Az Érpataki Modell Országos Hálózat tagjai rendelkeznek azzal a tudással, amely a leszakadt rétegek, jellemzően a cigányok társadalmi integráció­jához elengedhetetlen.

04_laszlo_balazs_mo

– A mozgalomból lesz párt? Indul radikális erőként a jövő évi országgyűlési választásokon?

– A fókuszpontunk most a mozgalom felépítésén van, de ez sem zárható ki.

– Tudnák képviselni azt a radikális réteget, amely a Jobbikot juttatta a parlamentbe, de a párt néppártosodása miatt elfordult tőle?

– Szeretném leszögezni, hogy ez nem egy Jobbik 2.0 előkészülete. A nemzeti radikalizmus betöltötte saját küldetését. Most új korszak kezdődik, új hívószavakkal. Mi egy új jobboldali ideológiát fogunk adni ennek a mozgalomnak, mégpedig olyat, ahol pontosan lefektetett értékrendek irányítják a közösséget.

– Csalódott a Jobbik pálfordulása miatt?

– Nem foglalkozunk a Jobbikkal.

– Mik az önök alapelvei?

– A nemzeti radikalizmusból kiindulva sokan ideálisnak vélik a nemzeti kifejezést. Én szándékosan az etnikai és a rassz kifejezéseket használom, mert most olyan sorskérdések merültek fel mind Magyarországon, mind Európában, amelyekre sokkal lényegre törőbb válaszokat kell adni. Évtizedek múlva demográfiailag összeroppanhat a kontinens, az etnikai homogenitásunk teljesen felborulhat. Épp ezért a kidolgozandó ideológiánk egyik alapeleme lesz az etnikai önvédelem gondolata. Ez a magyar és az európai népközösségek benső immunrendszerét hivatott helyreállítani, amely hazai vonatkozásban elsőrendű feladatkör számunkra.

– A migrációra gondol?

– Részben. De ha máról holnapra le is zárnák a határokat, a kontinens már akkor is magában hordozza a potenciá­lis veszélyforrást. A demográfia nem hazudik. Az európai lakosság jelentős része már nem vállal gyermeket, szemben az ideérkező afrikai és arab népekkel. De nem is kell messze mennünk. Magyarországon is van rengeteg no-go zóna: olyan cigánytelepek tömkelege, ahol ugyanazok a problémák tapasztalhatók, mint a klasszikus nyugat-európai no-go zónákban.

– Ezt hogy érti?

– A brutalitás, az erőszak, a közbiztonság romlása. Ezek a potenciális veszélygócok mind megvannak Magyarországon is, amelyekre fel kell hívni a figyelmet.

– Ez cigányellenesség?

– Nem lehet meghatározni, hogy valami ellen vagyunk. A saját önvédelmünkről van szó. És ha ebből indulunk ki, akkor könnyebben érthető a célunk, ami a magyar megmaradás.

– Ezeket a kijelentéseket nem tartja rasszistának?

– Attól függ, mit értünk rasszizmus alatt. Ha azt mondjuk, hogy elismerjük a különbözőségeket és védelmezzük saját rasszunk sajátosságait, akkor vállaljuk. Bár szerintem ez inkább rassztudat. Nekünk most nem az az elsődleges feladatunk, hogy a cigánykérdésre vagy a migrációra megoldást nyújtsunk. Az a dolgunk, hogy önvédelmet hirdessünk. Hogy felélesszük a magyar emberekben az egészséges immunrendszert, életigenlést, ami a szükséges nulladik lépés ahhoz, hogy a saját népközösségünk rendelkezzen biztos jövőképpel.

– Ehhez elég egy mozgalom?

– Azért hirdetünk mozgalmat, hogy aki belép ebbe a közösségbe, rögtön találkozhasson azzal a szemlélettel, amelyben szilárd helyet foglal el az etnikai önvédelem gondolata, a hierarchiatudat, a kötelességtudat, vagyis olyan alapvető értékek, amelyek mára kivesztek.

– Mire gondol, amikor hierarchia­tudatról beszél? Valamiféle indiai kasztrendszerre?

– A természetes különbségekre alapozunk, hiszen minden ember és minden közösség más és más. Ez az igazi sokszínűség, mi pedig ezt a természetes szemléletet akarjuk helyreállítani. Az egyenlőség pedig hamis mítosz, tévhitekre támaszkodik.

– Mekkora támogatottsággal számolnak?

– Nem innék előre a medve bőrére, de én egy folyamatosan duzzadó erőt látok. A valóság azonban július 8-a után derül ki. Erre a rendezvényre nagyon sokan megindultak, és nem csak a három szervezet köreiből.

– A Jobbikból is megindultak?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De nem mi keressük meg az embereket, hanem ők minket.

– A Jobbiknál már láttuk, miként lesz egy radikális pártból néppárt. Mi a garancia arra, hogy az önök által életre hívott mozgalom és az ebből alakuló párt a jövőben is megmarad az alapelvei mellett?

– Többek között a politikai gondolkodásunk egysége, amelynek acélozására mindenkor a legnagyobb hangsúlyt fogjuk fektetni.

– Jobboldali vagy szélsőjobboldali mozgalom lesz?

– A jelleg szélsőjobboldali, a minőség új jobboldali. Nem határolódunk el az előbbi jelzőtől, de az utóbbi is jelzi, hogy történeti szempontból egy teljesen új politikai karaktert szándékozunk megteremteni.

– Az előző héten az Érpataki Hálózat részéről felkerült az internetre egy videó, amely az elhangzottak alapján inkább volt nemzeti radikálisnak mondható. Hol van akkor ez az új jobboldali minőség?

– Az a videó nagyon jól mutatja, hogy létező és releváns társadalmi igényekre építkezünk. A mi új jobboldali feladatunk lesz az, hogy ezeket a valós társadalmi igényeket egységes, minőségi és újszerű formába öntsük.

– Mit jelent, hogy új jobboldali?

– Politikai gondolkodás szempontjából három új megközelítés térnyerését szorgalmazzuk. Egyrészt felesleges történelmi vitákban nem veszünk részt. A második elem a politikailag inkorrekt perspektíva, ami azt jelenti, hogy nem alkalmazkodunk a PC-hez. Végül fontos, hogy ne régmúlt időkhöz viszonyítsuk a fiatalok politikai identitását, hanem legyen hitük a saját generációjuk történelmi feladatában.

– Mi az álláspontjuk aktuálpolitikai eseményekről, gondolok például a civiltörvényre?

– Humoros kategória, hogy azok lázadoznak a civiltörvény ellen, akik amúgy politikai tevékenységet folytatnak. Pont ezért nagyon nagy szükség van erre a törvényre, mert ezek a szervezetek politikai és társadalmi befolyásolásra törekednek Magyarországon, külföldi pénzen.

– Soros György civiljei ártanak vagy használnak?

– Túlságosan finom kifejezés az, hogy ártanak. Ezek szabályosan rombolják a társadalmi normákat. Olyan aknamunkát folytatnak a szakadék szélén álló Európában, mint a homoszexuálispropaganda expanziója. Továbbá arra irányítják a nyugati közgondolkodást, hogy hány további vécé kell a különböző neműeknek, miközben kipusztul a kontinens. Kiforgatják az egészséges és természetes törvényeken alapuló társadalmi normákat, amelyek alapfeltételei egy egységesen működő nemzetközösségnek.

– Soros Györgynek nemcsak civiljei vannak, van egy Közép-európai Egyeteme is…

– A CEU-t nem szabályozni kellene, hanem kitenni az országból. Az a káros tevékenység, amit Soros destruktőrei tesznek, leginkább a CEU-ban nyilvánul meg. Ennek az egyetemnek egy egészséges társadalmi miliőben nem lenne helye, mert az nem tudományosság, hogy azért adnak diplomát, mert valaki meghatároz egy nyolcadik társadalmi nemet. Ez propaganda.

(Magyar Idők)

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Komment