Intolerancia és gyűlölet tartotta meg fehér fajunkat

február 3, 2016 a Gondolatok

A címmel kapcsolatban lehet helyeselni vagy egyet nem érteni, netán gúnyolódni, de az alábbi sorok elolvasása minden olvasónk megértheti gondolatmenetünket. A világ lakosságának mindössze 9%-a fehér ember. A gyűlölet zsoldosainak mérgező munkája következményeként pedig olyan támadást kellett, hogy elviseljen a fehér rassz, amelyre nem volt még egyetlen példa sem az emberiség történelmében. Az aljas támadás neve: liberalizmus. A NemzatiArcvonal.net írása.

A pokolból megidézett démoni, romboló erő, ami a fehér emberek lelki és testi korcsosulását hívatott előkészíteni. Így történt, hogy a „Minden ember egyenlő!” és „Az idegen szép!” szellemében torzszülöttek lepték el a földet. Ezek a szabályok nélküli humanoidok többségbe kerültek, ellenségképet kerestek és gyorsan meg is találták. Az egészséges embert kiáltották ki halálos ellenségüknek, ami ebben az esetben a fehér embert jelöli.

csoportkép2015

A BETYÁRSEREG IS KIÁLL A FEHÉR FAJ FELSŐBBRENDŰSÉGE MELLETT!

Világuralmi terveket dédelgető és ezzel kapcsolatos akciókat szorgalmazó körök parancsszavára állandó gyűlöletük célpontja a fehér ember, az egészséges ember, ha úgy tetszik a magasabb rendű embertípus. A világ minden szegletében kifejtették aljas propagandájukat, aminek szörnyű hatása volt fajtánkra nézve. Bábel tornyait építették, hogy az összevegyített népeket kontrollálni tudják.

Szervezeteket, alapítványokat hoztak létre, melyekkel a társadalmi normák megszegésére buzdították a gyengébb ellenálló képességű testvéreinket, azt követelték tőlük, hogy kezdjék el saját magukat gyűlölni és tagadják meg őseiket. Fajgyalázó és erkölcstelen életvitelt tűztek ki modellnek és megbecstelenítették a család szentségét. Arra biztatták gyermekeinket, hogy kábítószeres mámorban teljesedjenek ki, a „Valósítsd meg önmagad!” téveszméjét hirdették minden fórumon.

Az ördögi praktikák és cselszövések ellenére fehér rasszunk megőrizte nagyszerűségét és továbbra is ragaszkodik létjogosultságához életterében. Az, hogy fajunk itt van az kizárólag a megtartó intoleranciájának köszönhető, ami kizárólag a gyűlöletben tudott konzerválódni. A gyűlölet ősi ereje nem egyenlő a céltalan és ok nélküli gyűlölettel. A gyűlölet pozitív kohéziója tartotta meg fehér közösségeinket a jövő számára, hogy az isteni manifesztumot ne temessék el a zord idők. Viszolygás, ellenszenv, utálat és gyűlölködés, mint megtartó erő.

„Szabadság, egyenlőség, testvériség!” – szépen csomagolt, fehérellenes szabadkőműves értelmiség

Fehér fajunk eszmélni képes része egyedül azért volt képes a túlélésre, mert kivonta magát a globális agymosás alól, nem ürítette ki a szabadkőművesek kínálta méregpoharakat, melyek megannyi testvérünk lelki és fizikai haláláért felelősek. Fajtánk azért maradt életben, mert nem szégyellte kinyilvánítani ellenérzéseit a pokolbéliek irányába. Annak ellenére, hogy mindenhol a halál rothadt bűzét lehelik, az értelmes ember, a fehér ember ellenáll. Ellenáll, mert az ellenállás jelenti az életet!

Most, amikor a fent említett erők Európára szabadítanak minden olyan lényt, akiknek a földön sem lenne helye, láthatóan felerősödik a gyűlölet megtartó ereje, hogy egységbe kovácsolja népeinket, hogy az európai élni akarás egy zászló alatt meneteljen a végekre és olyan dühös szenvedéllyel verje vissza a hódítókat, amilyen erőt csak a gyűlölet ősi érzése tud megindítani. Az erőre nagy szükség lesz, olyan fanatikus erőre, ami részvéttől és humanista eredetű aggályoktól mentes.

Az alja népség nem barátkozni, hanem fehéreket kirabolni, megerőszakolni, gyilkolni jön Európába!

A harag kiteljesedik, a gyűlölet pedig vért arat, hogy a kiontott vér termékennyé öntözze Európa földjeit, hogy gyermekeinknek teremjenek, fajtánknak virágozzanak. Megőrizni, ami a miénk. Ahogy a fehér faj egyik mártírja, David Lane fejezte ki a legnagyszerűbben:

„Biztosítanunk kell fajunk létezését és a fehér gyermekeink jövőjét.”

A fehér faj az istentelen és eszelős gyűlölet célpontja. 9%. Az emberiség egy csekély része. Mégis a föld legnagyszerűbb teremtménye. Isten csodálatos teremtményei, akik meghódították az egész világot, de az univerzumot is. A fehér ember, aki csak adott a világnak, aki kultúrát és civilizációt teremtett, alkotott és teljesített ki. Mégis halált kiáltottak rá a sötétség örök mesterei, kőművesek és vakolók, akik megbetegítették a világot, bűnben fogant teremtmények, kik erkölcs nélküli létformája jogosítja fel őket a legkegyetlenebb gaztettekre is. Ennek áll ellent gyűlöletünk, melynek védőpajzsa alatt falanxban állnak népeink. Együtt. Egy zászló alatt. Európáért. A mi fehér Európánkért.

(Balassa Viktor – NemzetiArcvonal.net)

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Komment