27.2 C
Budapest

Mindannyian halhatatlanok vagytok!

Már hallani lehet azokat a hangokat, melyek recsegése-ropogása a világon szétáradó háború félreismerhetetlen előjelei. A világ minden szegletében tapasztalható feszültségek arra engednek következtetni, hogy a történelmi események óriási viharral fogják felvezetni az indokolt átrendeződést.

halhatatlanok-1

A háborús előkészületek nagy lendülettel folynak, hogy a lángok tűztengerében alkossanak olyan világot, amelyben az általunk képviselt embertípusnak joga lehessen az élethez vagy eltűnjön örökre.

Az ideológia, amit harcos ideálok tettek szentté, néz farkasszemet azokkal az erőkkel, melyek halált osztanak az emberiség ellenségeinek zsoldjában. A gyűlölet, a bűn halálos gyűrűbe fogta a nemzeteket, akik felszították az ellenállás tüzét, azokat akik nem hódolnak be az Új Világrendnek.

Nemzeteink fiai és lányai, akik büszkén sorakoznak fel, akik küldetéstudata fáklyaként világítja meg életterünket készen állnak, hogy bizonyítsák életképességüket.

Minden kétséget kizáróan felbomlott az egyensúly, ami világunkat kormányozta, a negatív energiák pedig elszabadultak, hogy legyőzzék azt az embertípust, aki a hierarchia csúcsán foglal helyet.

A közelgő vihar legegyértelműbb előjele, az alacsony kultúrával rendelkező, barbár népek inváziószerű megjelenése az európai élettérben. Ezek nem hoznak mást, mint állatiasságot, kegyetlenséget, szenvedést, éhínséget, rémséget. Közben pedig hamis ideológiák és nézetek fékezik meg az európai nemzetek önvédelmét.

A megszállást sürgető háttérhatalmi erők, pozíciójukból adódóan mindent megtesznek azért, hogy a fehér Európát elárasszák emberi szeméttel, abból a célból, hogy a hulladék minőségű emberanyag félelemben tartsa a térség lakosságát. Esztelen humanizmussal kábítják el a nemes népeket, elfojtva ezzel az ellenállás lángjait.

A lángokat, melyeket a szabad emberek gyújtottak képtelenség eloltani. Hiszen ezek a lángok a gyűlölettől sokkalta erősebbek, erejük pedig érezhetően növekszik. Hamarosan lángtengerré terebélyesedik és fegyverré válik a minőségi ember harcában. A háborút nem minden alkalommal a bűn, a gyűlölet, a zsarnokság indítja.

honvedek-1
Az igazságtalanság és a hazugság elburjánzása minden korszakban egységbe és ellenállásra késztette az igaz szívűek seregeit. Így lesz ez a közelgő faji háborúnál is.

Megindítója a világ egyensúlyba helyezéséért pulzáló energiák összessége is lehet. A háború kiteljesedésében felkeltett ideg-és akarati energiák egymásnak feszülnek és győzni az fog, akiknek lelke erősebbnek bizonyul, mert fizikai erők megmérettetésében a lélek játssza a legfontosabb szerepet.

Milliók lelkéből tör fel a harag, amely olyan világot hívatott alkotni, amely fajtánkat és életterünket teszi naggyá. Hiszen csak ebben nőhetnek naggyá a nemzetek.

Azok, akik felsorakoznak szerte Európában, akik posztolnak, őrt állnak a végeken, készen állnak arra, hogy életüket áldozzák a magasabb rendű eszmény szolgálatában. A halhatatlanok serege várakozik, hogy elkezdődjön az a megmérettetés, amely talán az utolsó lesz az emberiség történelmében. Titánok, óriások, a fehér faj legjobbjai várakoznak.

“Si vis vitam, da sanguinem”

azaz: ha életet akarsz, véredet ontsd! Hiszen minél többet ontod, annál bizonyosabb, hogy jogosult leszel az életre, megtartod jogaidat és kiváltságaidat életteredben.

A hősök példája révén a küzdelmes és áldozatos lelkület kiömlik világunkra, hogy megerősítsen bennünket halhatatlanságunkban. A magasabb rendű energiák szellemiségével megtelt világ bátorságot, odaadást pumpál lelkünkbe, hogy felkészítse az áldozatkészség maximális kitörését.

Telíti a világot a nagy tűz, melynél fogva hiszünk valamiben, amelyért mindent oda lehet adni, hiszünk a jóban, amiért ha oda is adunk mindent, mégis kimondhatjuk, hogy nem veszítettünk semmit.

Amikor az akarat erővé duzzad, ott a közönséges emberek hősökké válnak.

Adni és áldozni kell! Nemzetünk védelmében minden rendelkezésre álló eszközzel azon kell fáradoznunk, hogy megtarthassuk életterünket utódainknak és ne hagyjuk kialudni a nemzeti önazonosság lángjait.

Összegzésképpen elmondható, hogy azokból lesznek a halhatatlanok, akik életükben a világító , biztató, erősítő s boldogító eszményt, Isten akaratát! Halhatatlanok azokból lesznek, akiknek önfeláldozó életét a latin eképpen dícsérte:” Non magna dicere, sed magna facere”, azaz:kik nem mondanak nagyot, de nagyokat tesznek, kik a legnagyobbat is megteszik: meghalnak értük!

Azok a bátor hazafiak, akik nemzetükért készen állnak a legmagasabb szintű áldozat meghozatalára mindannyian örökké fognak élni!Mindannyian halhatatlanok vagytok!

(Kovrig Attila – ÚjErő.net)

spot_img
spot_img

Kapcsolódó cikkeink

Friss cikkeink