-1.4 C
Budapest

Újratöltve: „Prédából végre ragadozóvá kell, hogy váljunk!” – interjú Tyirityán Zsolttal

Örök érvényű gondolatok, 2013-ból, mozgalmunk vezetőjétől. A Betyársereg vezetője nyíltan, őszintén beszél a nemzeti oldal problémáiról, a mozgalom jelenéről, illetve annak jövőjéről és könnyedebb témákról egyaránt. A középpontban Tyirityán Zsolt és a Betyársereg.

Rég készítettünk interjút a Betyársereg vezetőjével és azóta bizony sok víz lefolyt a Dunán. Mi a helyzet a Betyársereggel? Aki követi az oldalt az tudja, hogy azért erőteljesen jelen vannak a betyárok is mindenütt ahol csak lehet, de mégis készültök esetleg valamivel az év következő időszakára, mert úgy tűnik elementáris erejű dinamikus fejlődés jellemzi a betyársereget.  

Folyamatosan zajlik az új jelentkezőknek a különböző klánokba való beszervezése, ez a tevékenység az ország egész területét lefedi, e-mellet nagy hangsúlyt fektetünk az új generáció létrehozására, amiről majd bővebben a későbbiek folyamán számolunk be. Többek között elkezdtük létrehozni egy önfenntartó társadalmi modell valódi gyakorlati alapjait. Ez különböző gazdálkodó közösségek megalakulásában nyilvánul meg, hiszen több úgynevezett „telephelyet” létesítettünk az ország különböző pontjain. Itt magángazdálkodásba fogtak bizonyos klánok, akik szembe mennek a fogyasztói társadalomra jellemző önfeladó életszemlélettel. Ezzel egy bizonyos „logisztikát” is biztosítani kívánunk a Betyársereg számára, illetve egy párhuzamosan működő társadalmi modellt is létre kívánunk hozni, ami pont ennek mostani rendszernek lehetne az ellenpólusa. A munka igen nehéz, de a tagság részéről egy nagyon komoly, és nagyon pozitív hozzáállás nyilvánult meg. Erről illetve a munka jelenlegi állásáról később fényképes beszámolóval is jelentkezünk a honlapunkon.

A 2013-as év eddig nagyon úgy tűnik, hogy az egyhelyben topogásról szól. Nagyon sok kezdeményezés, szerveződés alakult most és mindenki az összefogás fontosságára hívja fel a figyelmet. A Betyársereg pedig úgy tűnik, próbál mindenhol ott lenni és mindenből részt vállalni. A nemzeti oldal megtorpant, vagy csak csendben építkezik?

Szerintem egy pozitív önszerveződési folyamat indult el a nemzeti oldalon belül.  Különböző közösségek jönnek létre, akik más-más irányelvek mentén próbálnak szerveződni. Ezek között a szervezetek között egy harmonikus egységet kell teremteni, még abban az esetben is, ha más a stratégiai alapállásuk, hiszen az erkölcsi értékrend alapvetően azonos kell, hogy legyen. Azt viszont már nagyon is káros folyamatnak látom, hogy sokan az egyéni sértettségüket, ellenszenvüket nem tudják félretenni, ennek következményeként magát az összefogás gondolatát veszélyeztetik.

A Jobbik felé irányuló kritikákkal nem szeretnék hosszasan foglalkozni, azonban pár gondolatot a tények tükrében elmondanék. A Jobbik egy fiatal szerveződés, amit egy történelmi szükségszerűség jutatott oda, ahol most van. Van igen sok fogyatékossága és biztos nagyon sok probléma leledzik a párt berkein belül is, hiszen ők szerkezetileg egy alapvetően demokratikus keretek között mozgó szerveződés. Úgy gondolom viszont, hogy a Jobbikban megindult egy olyan öntisztuló folyamat, amelynek köszönhetően kialakul végre a párt ideológiai alapállása is, így a megfelelő szellemi alapok is meglesznek. Ebben úgy látom, élen jár Vona Gábor személye, aki az utóbbi időben letett az asztalra több olyan tanulmányt is, amire azt mondom, hogy a nemzetstratégia szempontjából tekintve, nagyon fontos, korszakalkotó gondolatokat tartalmaznak. Ezek egyike a „Magyar Alkat”című cikksorozat, a másik pedig egy most készülő tanulmánysorozat, amelynek az első része a „Magyar Hüperion” második számában jelent meg, az „Érzelmi nacionalizmus felülvizsgálata” címmel. Ezen írásokat mindenki számára ajánlom elolvasásra. Ezek új arculatot fognak nyitni a magyar jobboldal politikai gondolkodásban. Én ezekre a dolgokra figyelek oda. A pártban történő problémák engem annyira nem aggasztanak, általános jelenségnek tartom őket a politika világában. Hiszen tudjuk a politika ma már sajnos nem a vezetés művészetét jelenti. Lényegtelenek tartom, hogy egy identitás zavaros  zsidó hirtelen rádöbbent saját sorstalanságára, nem érdekel a Szabó Gábor üzleti hátteréről szóló pletyka, ahogy Jobbik kiadásai sem foglalkoztatnak. Az sem fontos nemzetstratégiai szempontból számomra, hogy Vona Gábor zselézi-e a haját, vagy, hogy milyen inget hord, vagy hogy ki a „stylelist”-ja. Engem más dolgok aggasztanak, de azok nagyon. Úgy gondolom, az igazi veszélyt nem a Jobbikon belül kell keresni.

Jelen pillanatban Magyarországon van egy „Tett és Védelem” nevű zsidó szerveződés, ami állami támogatásban részesül és, ami mögött nagyon erős militáns és pénzügyi erők állnak. Aktivitásuk folyamatos és egyre jobban észlelhető. Komoly problémának tekintem azt, hogy valakik a cigányságot nem csak küzdősportok képzésében részesítik, hanem katonai ismeretekkel is ellátják őket. Aggasztónak tartom a bevándorlási kérdést, a honvédelemi erők tragikus helyzetét, az alapvető erkölcsi értékrend hiányát, valamint azt, hogy a Liszt Ferenc repülőtér fölött amerikai katonai helikopterek cirkálnak.  Ebben az országban szó szerint faji és etnikai háborús helyzet állt elő! Ezek a valós problémák, amelyekkel foglalkoznunk kell!

Ha valaki a pártokráciát nem tartja megfelelő rendszernek, akkor el kell gondolkozni azon, hogy mi lenne számára az ideális irányvonal. Ezt jelen pillanatban, szerintem Budaházy György valódi rendszerváltás sürgető, új képviseleti rendszert kialakítani akaró gondolata testesíti meg. Én ebben elég nagy történelmet formáló lehetőséget látok, ezért a képességeimet ennek a célnak a szolgálatába próbálom állítani. Ez egy nagyon jó gondolat, amit a Gyuri életre hívott. Nyilvánvaló persze, hogy a részletek kidolgozása és egy működő képes mechanika megalkotása igen hosszú folyamat lesz. Mindenképpen szükséges, hogy stratégiai szempontból ebbe az irányba is el tudjunk indulni, hiszen ez a küzdelem, amit a nemzeti felébredésért folytatunk, több fronton zajlik. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezt az új gondolatkört, bármilyen formában is, arra használnánk fel, hogy a nemzeti radikális tábor egy igen erős politikai képletének nekiszegülve próbálnánk teret nyerni. Mi csupán egy új társadalmi modell alapjait akarjuk ezzel lerakni. Ez a két vonal, amelyet a Vona Gábor és Budaházy György képvisel, adott esetben működhetne együtt, harmonikusan, szigorú önfegyelemmel, koordinációval és persze az általános magatartási szabályok betartásával. Az ellenség is mindig a kétfrontos háború taktikáját alkalmazta ellenünk, ezt mi is nagyszerűen meg tudnánk valósítani. Leegyszerűsítve: Gondoljunk csak bele, hogy a második világháború idején a kommunizmus és a kapitalizmus is össze tudott fogni a „külön menetelünk és együtt győzünk” elv alapján. A vége ennek az lett, hogy megvalósult a sötétség világuralma. A hadászat értelmezése szerint a kétfrontos háború ellen, lehetetlen a sikeres taktika kialakítása.

A mi esetünkben ez azért lenne könnyebben megvalósítható stratégia, mert a radikális nemzeti tábor erkölcsi értékrendje alapvetően azonos. Itt egyszerű gyakorlati lépések megvalósításáról van szó. A Jobbik is tudja, hogy szükségeltetik neki egy erős társadalmi bázis kialakítása, ami egy a magyarság hagyományait figyelembe vevő és azt a középpontba helyező rendszeren belül épül fel, főleg akkor, ha adott esetben a pénzrendszer összeomlik, és ez magával hozza a demokratikus képlet halálát is, ami elég reális helyzetkép a jövőt tekintve. Én tudom, hogy a parlamentarizmus az ellenség által kiválasztott csatamező, rendkívül nehéz az ellenség által kreált szabályokat betartva sikeres küzdelmet vívni. Ezért is megfontolandó a győzelem érdekében egy jól működő tartós eredményeket felmutató munkafolyamat létrehozása. Mindenki cselekedjen a legjobb tudása szerint, amivel segítheti azt a gondolatkört, amiben hisz. De ehhez szükség van a kellő motivációra, fegyelmezett magatartásra, egyéni öncélúságunk illetve sértettségünk háttérbe szorítására. Ezen tevékenységünket megfelelően kell koordinálnunk, hogy ne vezessen munkánk a káosz felé. 20 év alatt sokszor láttam, hogy mihez vezet-e tényezők semmibevétele. A hatalom által létrehozott különböző munkacsoportok, amelyekben tehetséges elemzők, pszichológusok, viselkedéselemző szakemberek találhatók, rendkívüli módon odafigyelnek a nemzeti radikalizmust jellemző negatív jelenségekre. Ezekből a megnyilvánulásokból ők, olyan összeesküvés elméleteket, konfliktushelyzeteket képesek generálni, amik a végét fogják jelenteni a nemzeti gondolatnak. Ezt egy megelőző csapással el kell hárítanunk. Ennek egyetlen egy fegyvere van, az ÖNFEGYELEM!

Mi a Betyársereg nem vagyunk a szó szoros értelmében vett politikai mozgalom. Mi mindenkivel megfelelően baráti jó viszonyt ápolunk, és minden nemzeti szervezettel együtt tudunk működni. Nem csak a Jobbikkal, hanem a különböző gárdaszervezetekkel is és bárkivel, aki a fenti kölcsönös tiszteleten alapuló magatartási szabályokat képes betartani. Én ugyan olyan örömmel vettem részt augusztus 25-én a Gárda születésnapon, amin ugye a Betyársereg rendezői feladatokat látott el, mint a legutóbb a vámospércsi Jobbikos tüntetésen, ahol a fiatalokat ért rasszista erőszakra válaszképp vonult együtt a Betyársereg a nemzeti párt aktivistáival. Aki oda fog jönni hozzám a jövőben, hogy „de hát ez így nem jó, mert előbb vagy utóbb nekem színt kell vallanom”, annak el fogom mondani, hogy a Betyársereg már megvallotta a színt, ez pedig a Magyar érdek mindennek felett álló képviselete. Ha evvel nem ért egyet, akkor röviden elküldöm őt a picsába. Húsz éve küzdök egy emberhez méltó, követendő értékrend győzelméért, nem fogom hagyni, hogy bármi elterelje erőfeszítéseim irányát a helyes céltól.

Zagyva György Gyula a HVIM alelnöke, a Jobbik frakciójának tagjaként a legradikálisabb ember az országgyűlésben, akiről kiderült, hogy jövőre nem fog a Jobbik frakciójában helyet kapni. Mint Gyula jó barátja, mit gondolsz erről a kérdésről?

Valóban Gyula lassan 20 éve a barátom. Valójában azt szoktam mondani, hogy mi egyszerre húztunk Martens bakancsot ezzel is jelezvén, hogy pályafutásunk együtt indult a nemzeti oldalon. Gyula rendkívül kiváló szervező, értelmes és intelligens, valamint bátor remek utcai harcos. Én úgy gondolom, hogy most a jó katona hazatér. Visszajön hozzánk, mi szeretettel várjuk és tudjuk, hogy kiváló képességeit sorainkban – nem feltétlenül a Betyárseregben, bár neki fel van ajánlva ez a hely – meg fogja mutatni. Szerintem Zagyva Gyula oda kerül most, ahová valójában mindig is való volt, vissza az utcára, közénk, bár kétségtelen, hogy személye érdekes és izgalmas jelensége volt a Jobbik frakciójának.

Látsz-e olyan személyt, aki most igazi vezéregyéniség lehet az egész nemzeti oldal számára? Akit mindenki elismer és elfogad.

Egyelőre jelen pillanatban nem. Sok tehetséges és kivalló képességű embert viszont látok. A vezérré válás egy hosszú távú folyamat. Az, hogy valaki a vezető princípiumait magában hordozza, születni kell. ENNEK VISZONT SZAKRÁLIS ALAPJA KELL, HOGY LEGYEN! Egy bizonyos: vannak emberek a nemzeti táboron belül, akik előtt ott áll a lehetőség, hogy vezetők legyenek. MAJD A GONDVISELÉS MEGADJA ERRE A KÉRDÉSRE A MEGFELELŐ VÁLASZT. Nekem is számtalanszor odaszögezték a kérdést, hogy a Betyársereg valamilyen formában beállna-e bárki alá, ha az a valaki rendelkezne a vezető megfelelő képességeivel. Én természeten azt mondtam, hogy azonnal, hiszen én magamat csak egy hadnagynak tartom, akinek lényegében az a küldetése, hogy egy olyan erőt hozzon létre, ami adott esetben a vezér számára rendkívüli védelmet tud adni, hiszen ez alapja lehet az isteni akarat betartását biztosító cselekedeteknek. Jelen pillanatban a Betyársereg vezetésemmel, Isten előtt térdepel le, és ezzel azt hiszem véget is ért a lista.

A Magyar Szigeten is hallható volt, és most már lassan a nemzeti oldal közös tudatába is bekerült az a fogalom, hogy élettér. Mit ért ezalatt a fogalom alatt a Betyársereg és, hogyan védhetjük meg életterünk?

Remélem az előadásunkat sokan meghallgatták, mint a fesztiválon, mint pedig a Szent Korona Rádió tudósításain keresztül. Az alapjait ebben az előadásban nagyjából leraktuk ennek a gondolatkörnek. Persze egy beszélgetés nem lesz elég ennek a kérdéskörnek a megvitatásához. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban az élettér egy fajta módon tartható fent, ez pedig az önvédelem életképességének a megléte és a pozitív demográfiai robbanás előidézése, ami az egészséges rassztudatunk bizonyítéka. Mindkét irányvonalat igen komolyan támogatni, segíteni kell. Létre kell hoznunk egy új társadalmi modell alapjait, ami a valódi magyar hagyományokból táplálkozik. Emellett pedig az önszerveződés, amely fontos az élettér megtartásához. Hiszen alternatívát kell mutatnunk a globalizmus haldokló rendszerével szemben. Az önszerveződő, önvédelmi mozgalmakat a globalista világrend világszerte üldözi. Láthattunk példákat erre az Egyesült Államokban, ahol például a mocsok és a szenny elől a városokból az önszerveződő fehér lakosság vidékre vonul ki. Ott megpróbálja a maga által létrehozott gyakorlati irányelvek mentén felépíteni önfenntartó közösségét. Ezt a hatalom egy ideig elviseli és szemmel tartja, de ha ez a vállalkozás sikeres, akkor a legdurvább és legvadabb terrort veti be ellene. Gondolok itt például az USA elmúlt 20-25 évében az úgynevezett szekták felszámolási hullámára. Ha utána nézünk, hogy ezen esetekben milyen szerveződések bújtak meg a szekta szó mögött, rájövünk, hogy a szektásodás vádja a hatalom hazugsága. Rá fogunk jönni, hogy nem sátánistákról vagy különböző vallási fanatikusokról van szó, hanem egyszerű emberekről, akik az önfenntartó létet részesítették előnyben a fogyasztói társadalom mocskával szemben. Az Egyesült Államok belső biztonsági szolgálata erre viszont úgy reagált, hogy mint terrorhálózatok különböző csoportjait fogta és katonai erővel felszámolta őket. Erre a jelenségre szerintem Európa szerte oda kell figyelni, láthattunk már különböző európai uniós országokban is hasonló cselekményeket. Az élettér elfoglalása jelen pillanatban egy olyan új folyamat kell, hogy elősegítse, ami eddig még nem nagyon tartozott a küzdelmünk eszköztárába. Nagyon fontos, hogy mindenkiben egy belső „önépítés” zajlódjon le, ami létrehozza azt az embertípust, ami ellenpólusa lesz az önző, elmagányosodott, létalatti emberi lénynek, amit úgy nevezünk, hogy „új modernkori ember”.

Tyirityán Zsolt és Toroczkai László

Ha már Magyar Sziget. Az idei évben is kint voltatok a fesztiválon. Hogy éreztétek magatokat és, hogyan értékelitek az idén 4 naposra zsugorodott rendezvényt?

Szerintem kiváló rendezvény volt, én személy szerint nagyon jól éreztem magam. Remek látványos programok voltak, rendkívül színvonalas és érdekes előadásokkal. Külön kiemelném itt a katonai hagyományőrzők bemutatóját, ami nekem kiváltképp tetszett, illetve a ketrecharc gálát, amit idén is remek eredményekkel tudott a Betyársereg teljesíteni. AHOGY akkor elmondtam a videó üzenetemben, óriási problémánk láttam, hogy székelyföldi testvéreinkkel álltunk szemben. A jövőben ez semmilyen formában nem fog megismétlődni, EZT FELFOGTAM egy testvéri, bajtársi haditornának.

A másik fő attrakció a szigeten a ketrecharc gála volt. A Betyársereg tagjai élükön Kerepeczki Gáborral, Radnóti Danival remek csatákban győzedelmeskedtek. A nagy nevek mellett azonban bemutatkozott egy leendő nagy név, Kiss Róbert is, aki már 15 évesen igazi gladiátorként küzdött a nála 10 évvel idősebb ellenfelével. Ő lehet a sokat hangoztatott fajnemesítés mintája a magyarság felé?

Mindenképpen! Kiss Róbert egy nagyon tehetséges, rendkívül értékes fiatalember, gyakorlatilag egy kincs. Szerencsére a Betyársereg már igen sok ilyen fiatal tehetséggel rendelkezik. Ennek függvényében meg fog alakulni a Betyársereg ifjúsági tagozata, ami már igen komoly létszámmal rendelkezik és nagyon ügyes, tehetséges Európa illetve, világszinten is elismert versenyzőket foglal magába. Ez nem csak a küzdősport világát takarja, hanem az erőemelés sportvonalát is. Ez lehet bizonyos szempontból a fajtanemesítés egy gyakorlati megnyilvánulása. Igen komoly erővel dolgozunk azon, hogy országosan egy olyan ÉRTÉK ÉS KÜZDELEM központú ifjúsági mozgalom tudjon elindulni, aminek a kialakulásában a Betyársereg teszi le az alapokat.

Láthatjuk valahol a következő időszakban a betyárokat harc közben?

December magasságában ismét egy gála fog megrendezésre kerülni ahol a Betyársereg tagjai is igen nagy számban fogják képviseltetni magukat. Egyébként Kiss Róbertről a honlapon egy külön nagy interjú fog beszámolni. Tevékenységéről, életútjáról, édesapjának szerepéről a neveltetésben. Valamint bemutatunk egy új ifjú tehetséget is, akit Antal Gergőnek hívnak. Őt a sereg küldöttsége elkísért egy Nagykátán megrendezett harcos gálára ahol Gergő szenzációsan jól harcolt. Természetesen erről is beszámolunk majd a honlapon. Tehát több tehetségünk is van, akik nemsokára nyílt színre fognak lépni.

Antal Gergő és Tyirityán Zsolt

Ha már sport. A Magyarország-Románia mérkőzés szurkolói kiállása okán és a Fradi-MTK meccsen Csatáry Lászlóra való megemlékezéssel kapcsolatban is összefüggésbe hozta a Betyársereget a liberális média. Mi erről a véleményed?

Nagyon hízelgőnek tartom, hogy a liberális média ilyen szintű szervező képességgel ruház fel, de hát sajnos ez nem így van. Ellenben rendkívüli elismeréssel és csakis a legkomolyabb tisztelettel tudok beszélni azokról a szurkolókról, akik nem csak a bátorságból mutattak példát, hanem a kiválóan szervezett akció végrehajtásából is, ami úgy taktikai, úgy stratégiai szinten komolyan megállta a helyét. Igazi férfimunka volt! Gondolatban szinte minden harcos huligánnak átnyújtanék egy betyár pólót, mert megérdemelné a bátorsága miatt! Csatáry Lászlóról csak annyit, hogy a Magyar Királyi Csendőrség ügye nekem, mindig is a szívügyem volt, ugyanis anyai ágon felmenőim között vannak csendőrtisztek, sőt van egy tábori csendőrtiszt is, aki a második világháborúban a keleti fronton partizánvadászként harcolt. Ezt a remek állásfoglalást, szintén nem én szerveztem. Ezt az a magyar védekező mechanizmus szervezte, aminek már borzasztóan elege van abból, hogy háborús hőseinket különböző csőgörények mocskolják és megpróbálják őket idős koruknak köszönhetően a halálba segíteni aljas pszichológiai nyomással. Ezzel kívánják a nemzet önbecsülését és önvédelmi képességét is csorbítani. Gondolatban akkor és ott én is a magasba emeltem azt a molinót!

Mint azt már a honlapon is sokszor írtuk rengeteg az érdeklődő, aki a betyárok seregébe állna. Nem titok a „Betyársereg üzenete a jelentkezőknek” című cikkünk óta is számtalan „felvételi kérelem” érkezett hozzánk. Te személyesen mit üzennél a hazafiaknak, akik erre az útra lépnének?

Először is a problémák elkerülése végett. A Betyársereg egy sportcentrikus szervezet. Vannak páran olyan tagok is, akik nem sportolók, de a sereg logisztikájának fontos részét képezik. Mielőtt hozzám egy jelentkező eljut, jól gondolja át, hogy teljesíteni tudja-e a feltételeit a tagságnak. Olyan ne keressen meg, aki aktívan nem sportol. Olyan ember se, aki nem tud egy hierarchikus szerveződés, fegyelmezett keretein belül élni, dolgozni. A Betyársereg a családmodell alapján épül fel, de ennek ellenére van egy erős parancsuralmi rendszere, ami a sikeres szervezettség alapja. Aki ide jön, az egy családot nyer. De ehhez a jelentkezőnek is úgy kell viszonyulnia hozzánk, mintha egy családhoz tartozna. Komoly kihívás egy átlagember számára a sereg tagjának lenni. Nagyon sok embert szoktam elutasítani, vagy a nem megfelelő fizikai felkészültség miatt, vagy a nem kielégítő mentális állapota miatt. Adott esetben az is fontos tényező, hogy nem csak nekem kell megfelelni, hanem a sereg többi tagjának is, akik egyénileg is mindannyian rendkívül önálló és erős karakterek. Jellembeli és tudásszinti elvárásunk szintén van a jelentkezővel szemben Tehát itt több szempontból kell megfelelni. A Betyársereg tagság egy életre szól. Aki itt van, az tudja, hogy milyen értéket jelent számára egy ilyen közösséghez való tartozás. Ezért van az, hogy családi egységünk megtörhetetlen, és gránit keménységű maga a Betyársereg is. Ez nagyon-nagyon sok munkával jár, de összességében ez a munka egy élethivatásként a legcsodásabb dolog, amit egy ember megélhet. Ahhoz, hogy valaki a Betyársereg pólóját megkaphassa, ahhoz olyan megfelelő áldozatot kell hozni a közösségért, ami szinkronban van azzal, hogy a Betyársereg pólóján található jelképért sokan a tagok közül a vérüket adták. IGY LETT IGAZÁN A JELKÉPNEK tisztelete és elismerése. Ehhez fel kell nőni, ezért áldozni kell és ezért cselekedni kell. Ez a belépés feltételének az alapja.

IMG_6063
A XIII. Magyar Sziget ketrecharc gálájának egyik hőse Radnóti Dani – a jelentkezők előtt álló legszebb példa!

Sokat hangoztattad, hogy a sereg a technokratizmust teljes mértékben elutasítja a Betyársereg. A mozgalom honlapja az egyetlen, amely az internet világán keresztül éri el az embereket. Azonban nem állhat meg itt a fejlődés. Megjelenik esetleg, hivatalosan is, a Betyársereg a Facebook-on?

Mi a múlt eszközeivel harcolunk a jövő képviselői ellen. Ez egy alapvető irányelvünk. A Betyársereg a Facebookon csak és kizárólag propaganda céllal jelenhet meg. A Facebook-ot rendkívül káros dolognak tartom, az elmagányosodás és a jellemtelenség egyik fő forrása számomra. A Facebookon rengeteg ember garázdálkodik a nevünkben, tele vagyunk ál-betyárokkal, akik olyan téren próbálnak visszaélni nevünkkel, ami rendkívül aggályos. Sok megtorló intézkedést kellett már tennünk ezen folyamatok visszaszorításáért. Senki semmilyen formában a jövőben Facebookon, e-mail vagy bármilyen más formában Betyársereg tagként jelentkező egyént ne tartson hitelesnek. Mi ezeket az eszközöket eddig sem preferáltuk. Vannak tagjaink, akik fent vannak, de ők rendes anyakönyvezett nevükön és alapvetően egyéni karakterüket mutatják meg, nem a Betyársereg nevében verik a mellüket. Okulásképp álljon itt három történet. Az utóbbi időben több olyan személyt is sikerült felderítenünk, akik a Betyársereg nevében védelmi pénzt próbáltak szedni, vagy esetleg pénzbehajtásra vállalkoztak, ezzel is erősítve azt a negatív mítoszt, hogy mi bűnözők lennénk. Kettő személyt már utolértünk. Az egyikük meztelenül ment haza, jelezve megtisztulási szándékát, a másik pedig mikor találkozott velünk, olyan nagyon megdöbbent, hogy leesett a vércukor szintje és beverte a fejét, sajnos komoly sérülése lett neki. Ezek után szerencsére megígérte, hogy soha többet nem fog ilyen eszközökhöz nyúlni anyagi helyzete javítása érdekében. Olyanról is volt tudomásom, hogy valaki a Betyársereg nevében támogatást gyűjtöttek. Ő még nincs meg, de előbb-utóbb biztos meg fogjuk találni, ezt innen üzenem neki! A Betyársereggel kapcsolatos mindenféle hír, támogatási kérelem, esetleg sérült, nehéz helyzetben lévő tagunknak gyűjtés szervezése csak és kizárólag a mi honlapunkon fog megjelenni! Mindez úgy, hogy Én fogom ezt kérni személyesen. Senki más semmilyen formában nem vehet részt ebben a folyamatban. Facebook oldalunkat nemsokára elindítjuk és erről honlapunkon hivatalosan be is fogunk számolni.

Sokan a betyárokat és személy szerint téged is agresszív, erőszakos embereknek, sőt bűnözőnek tartanak. Mit válaszolsz ezen vádakra?

Mi az erő és az erőszak kultuszát egyfajta belső védekezési mechanizmusként hirdetjük, egy olyan világban, amely teljesen erőszakközpontú. A második világháború vége óta majdnem 150 felett van azon fegyveres konfliktusoknak a száma, amik a világbéke megvalósulását cáfolták elég egyértelműen. AZ AGRESSZIÓ VELÜNK ÉL AKÁR ELFOGADJUK AKÁR NEM. EGYÍDŐS AZ EMBERISÉGGEL. A kereskedelmi televíziózásnak az alfája és omegája az erőszak. Ennek következtében sikerült kitermelni, talán a világtörténelem, egyik legagresszívabb nemzedékét. Akkor én most áldozzam fel az álhumanizmus oltárán azt a belső és teljesen normális ösztönszerű életérzést, ami egyfajta önvédelmi programként bennünk működik? Igen, hogy ha úgy tetszik, erőszakosak vagyunk, olyan helyzetben, amikor ezt az utat kell választanunk. Személy szerint én alapvetően érzelmi, indulati ember vagyok, amit próbálok sokszor koordinálni, most már talán egyre nagyobb sikerrel. Azt azért figyelembe kell vennie mindenkinek, hogy én egy olyan szubkultúrában nőttem fel, ahol az erőszakot romantikusnak tartják és ez mély nyomot hagyott bennem. Ragadozónak születtem nem pedig prédának, gondolom ezt a többiek nevében is mondhatom. A sereg tagjairól pedig csak annyit: ezek a fiúk kőkemény harcosok, sportolók. Olyanok, mint a dicső magyar múlt végvári vitézei, vagy akár a névnél maradván, a szabadságot és az erőt szimbolizáló betyárvilág képviselői, akik lássuk be mulatozás közben, elengedvén magukat, igen komoly ramazulit tudtak csapni. A korabeli beszámolókat fellapozván kiderül, hogy hozzájuk képest a Betyársereg tagsága labdába se tudna rúgni.

Az „agresszív” betyárok

Végezetül mit üzennél a csüggedőknek? Akik szerint harcunk reménytelen?

Az önfeladás a halált jelenti. Semmilyen formában nem tartom reménytelennek a küzdelmet. Ha harcolsz és küzdesz, akkor lazulnak a bilincsek. A folyamatos küzdelem nemesít. A NEMESSÉG ELÉRÉSE EGY MAGASABB LÉTSZINTET EREDMÉNYEZ. Az életképességed bizonyítéka az, hogy milyen szinten tudod ezt megvalósítani. Mindenki előtt ott áll a lehetőség: egy harcos életút, vagy egy önfeladó, önpusztító, homálydenevér lét, ami a prédával van azonos szinten.

(Betyársereg)

spot_img
spot_img

Kapcsolódó cikkeink

Friss cikkeink