„Rend a lelke mindennek” – Interjú Orosz Mihály Zoltánnal

január 28, 2014 a Szellemiség

Sajnálatos módon a nemzeti oldalon vannak bizonyos személyek és szervezetek, akik ilyen durva általánosításokban tudnak csak „gondolkozni.” – Orosz Mihály Zoltán gondolatai a következő Hüperión folyóiratból.

„Sajnálatos módon a nemzeti oldalon vannak bizonyos személyek és szervezetek, akik ilyen durva általánosításokban tudnak csak „gondolkozni”, rajongani vagy gyűlölködni, és azt hiszik, hogy ez a súlyos és koordinálatlan érzelmi megszállottság-mozgatottság valami magasrendű és nemes „gondolkozás” és nemzeti elkötelezettségű „felelősségvállalás”. Ezen személyek korlátoltságát és ambícióit felhasználva a titkosszolgálati háttérmanipulátorok révén olyan jelenséggel találkozhatunk napjainkban, mely az antitradicionális, sötét erők részéről egy teljesen új jelenség a nemzeti oldalon.” Interjú Orosz Mihály Zoltánnal, Érpatak rendteremtő polgármesterével.

!cid_ii_13ef09540da4cd3b
„Azt gondolom, hogy ezen néhány gondolattal sikerült érzékeltetnem, hogy itt igen összetett és árnyalt megközelítést igénylő kérdésekről van szó, és minél leegyszerűsítettebben (vagy fehér vagy fekete) akarjuk kezelni a kérdést, annál távolabb kerülünk az igazságtól és annál nagyobb zavart keltünk a politikai közéletben. Visszautasítok minden, a valóságot meghamisító, felületesen általánosító kísérletet, mely szerint megismerve a Ferenc József iránti tiszteletemet, ezt igyekeznek kiterjeszteni az összes Habsburg uralkodóra és viszont: visszautasítom azt a valóságot meghamisító általánosítást is, mely a Habsburg György Bokrossal való szövetkezésének a végletes elítélése miatti megvetésemet kiterjesztik a Habsburg uralkodóház minden tagjára.

544438_495185173897034_1393336695_n

Sajnálatos módon a nemzeti oldalon vannak bizonyos személyek és szervezetek, akik ilyen durva általánosításokban tudnak csak „gondolkozni”, rajongani vagy gyűlölködni, és azt hiszik, hogy ez a súlyos és koordinálatlan érzelmi megszállottság-mozgatottság valami magasrendű és nemes „gondolkozás” és nemzeti elkötelezettségű „felelősségvállalás”. Ezen személyek korlátoltságát és ambícióit felhasználva a titkosszolgálati háttérmanipulátorok révén olyan jelenséggel találkozhatunk napjainkban, mely az antitradicionális, sötét erők részéről egy teljesen új jelenség a nemzeti oldalon. Az eddigi démonizáló, homályos fogalomrendszer (náci-neonáci, fasiszta-újfasiszta, hungarista-újhungarista, nyilas-újnyilas, rasszista-szélsőséges stb), pusztító erejét tekintve már elgyengült a nemzeti oldal rombolása vonatkozásban. Már hiába adják ki azt a parancsot, hogy ha felmerül a III. Birodalom kérdése, akkor ebben a kérdésben habzó szájjal kizárólag gyűlölködni és elhatárolódni szabad és aki nem kezdi azonnal e sötét, baloldali történelemhamisító kánon szerinti hitét megvallani, akkor az már maga is náci-neonáci, fasiszta-újfasiszta, hungarista-újhungarista, nyilas-újnyilas, rasszista-szélsőséges bélyeggel lesz ellátva és a közéletből kiiktatva.

Amiatt, hogy ez a módszertan már nem elég destruktív, mert nem tudja megakadályozni a nemzeti ébredést, ugyanerre a kaptafára és ugyanilyen megbélyegző metodika szerint a sötét erők most, bizonyos korlátolt képességű ágenseik felhasználásával szeretnének megalkotni és bevezetni egy új, ugyanolyan homályos és a nemzeti oldalon démonizálandó fogalmat „Habsburg-imádó”, „labanc” stb. Ezt éppen úgy igyekeznek (homályosan és megbélyegzően-démonizálóan) használni önmagukat „igazán radikálisnak” (de lényegük szerint csak szélsőséges baloldalisággal átitatott álnemzetiek) beállított „jobboldaliak” és „nemzeti szervezetek”, mint a szélsőliberálisok és baloldaliak a „náci-neonáci, fasiszta-újfasiszta, hungarista-újhungarista, nyilas-újnyilas” kifejezést. Ezzel bizonyos kérdéskörben – jelen esetben a Habsburg-Lothringen ház és 400 éves uralkodásának megítélése során – azt szeretnék elérni, hogy csak egy leegyszerűsített, primitív, sötét és szélsőségesen negatív vélemény váljon elfogadhatóvá (éppen olyan analógia szerint, mint a holokauszt kapcsán a kizárólagos negatív véleményterror), és mindenkinek habzó szájjal legyen kötelező gyűlölködni és elhatárolódni, ha a kérdéskör előkerül. Más „politikailag korrekt” véleményt ők (a hagymányellenes, sötét baloldali erők és sokszor öntudatlan ágenseik) nem engedélyeznek, és ha valaki ezt a primitív, a valóságot meghamisítóan leegyszerűsítő, felelületesen általánosító politikai véleményt nem osztja, akkor azonnal előveszik a megbélyegző démonizáló metodikát és rásütik, hogy „nemzetáruló labanc”.

20140127-erpatak-polgarmester-orosz-mihaly-zoltan3

A „jobboldalon” titkosszolgálati háttértámogatással is megerősített, bizonyos súlyosan korlátolt, sőt gyengeelméjű emberekből álló társaság, ma két hónappal a választások előtt ezzel szeretné bomlasztani, sőt akár ellehetetleníteni a magyar nemzeti oldalt. A Habsburg-Lothringen-dinasztia 400 éves magyarországi uralkodása kapcsán szerintük csak ez a fajta primitív, leegyszerűsítő, felelületesen általánosító és kizárólag gyűlölködő politikai vélemény az elfogadható, amit a marxista és balodali történelemhamisítók előírtak, és aki ezt nem osztja és aki ezt habzó szájjal nem vallja meg az csak egyfajta minősítést kaphat, mégpedig azt, hogy „áruló” és „labanc”. Sok minden mellett természetesen azt sem tisztázzák, hogy mi a helyzet pl. Horthy Miklós Ferenc József iránti nagyfokú tiszteletével, hiszen ha ezt megvizsgálnák, akkor ő is nemzetáruló és labanc lenne. Vagy mi a helyzet Mindszenthy bíboros legitizmusával, ami alapján vajon ő is nemzetáruló és labanc? Nem számít a Rongyos Gárda vezetőinek legitimizmusa sem, vagy esetleg ők is nemzetárulók és labancok? Nem lehet tudni,  hogyan kellene szerintük értelmezni (a Horthy jobboldali ellenzékéhez tartozó) Ostenburg Morawek Gyula IV. Károly iránti elkötelezettségét, mert eszerint ő is nemzetáruló és labanc. És hosszan sorolhatnánk. Egyébként efféle primitíven leegyszerűsítő (vagy csak fehér vagy csak fekete) kísérletek már voltak Szent István és Koppány kérdésköre vonatkozásban is, de hála Istennek ebben a kérdéskörben is a józan ész és az árnyalt megközelítésmódok jutottak hegemóniára. Remélhetőleg a Habsburg-kérdésben is győzedelmeskedik a józan ész, valamint a magasból mélybe pillantó, differenciált megközelítésmód a őrült-magyarkodás felett.

                                                      A harcos polgármester korábbi beszéde

A „Habsburg-kérdés” helyes, elfogulatlan vizsgálatát nehezíti azon tény, hogy például az 1848-as események sajnos sok szempontból az 1789-es francia forradalom – ami egy szélsőségesen felforgató, baloldali, offenzív szabadkőműves támadás volt a törvényes rend és tradicionális társadalmi berendezkedés ellen – magyarországi adaptációi voltak. A felforgató erők az éppen aktuális célkitűzéseiknek megfelelően – a monarchiák mint kvázi-birodalmi berendezkedések megrengetése érdekében – éppen a nemzeti karakter felvételével, a nemzeti érdek köntösébe bújva hajtották végre offenzív hadműveleteiket. Sokan nem képesek belátni, hogy 1848-ban egy gyengülő félben lévő nemzetek fölötti, szakrális, társadalmi és birodalmi egységet akartak továbbgyengíteni és szétverni a pusztító sötét erők, és ennek a hatékony kivitelezéséhez választották a nemzeti érdekek magasabb egységből kiszakított, integrálatlan hipertrofizálását és kaotikus képviseletét. Ma az általános alászállás jelen fázisában pedig oda jutottunk, hogy a sötét társadalompusztító erők már a gyengülő fázisban lévő nemzeti egységet akarják tovább gyengíteni és szétverni. Felforgató céljaikat most ezért a nemzetalatti, liberál-demokratikus, össztársadalmi kozmopolita ideológia erőltetése által kívánják elérni. Nem ugyanaz a helyzet, amikor a nemzeti értékeket a nemzetfölötti egység és értékrend ellen használták, és ma amikor a nemzetfölötti értékeket már rég lerombolták és ma a nemzeti értékek elpusztítására törnek a sötétség erői, ezen helyzetben minden erővel a nemzeti értékek megőrzésére kell törekednünk, de nem lehetnek ebben a helyzetben példaképeink azon erők és személyek, akiknek a nemzeti érték eszközül szolgált nemzetfölötti értékrendszer és társadalmi intézmények elpusztítására. Meg kell érteni, hogy a jelen fázisban alkalmazott jobboldali, konzervatív, nemzeti érdekképviseletnek nem olyan értelműnek és módszerűnek kell lennie, mint a tradicionális értékrendet hordozó birodalmak felbomlasztása érdekében felforgató célokkal megfogalmazott egalitárius, liberális baloldali nemzeti érdekképviselet volt anno. Ma az egyetemes és nemzetfölötti elvek és értékrendek helyreállítására irányulónak és azok által áthatottan konzervatív jellegűnek és kifejezetten jobboldalinak kell lenni a nemzeti értékrendnek és a nemzeti érdekképviseletnek.”

(Részlet a Magyar Hüperión folyóirat hamarosan megjelenő 4. számából)

(Betyársereg.hu)

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Komment