Szemben a sátánizmussal – Szimpátiatüntetés a Lengyel Nagykövetség előtt (+videó)

április 22, 2016 a Akcióink

A „Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom”, élükön Budaházy Eddával, a Lengyel Nagykövetség előtt rendezett egy szimpátiatüntetést a Lengyel életvédők mellett, válaszul az életellenes és vallásgyalázó liberális mocsok múltkori provokációjára. A megmozdulást a Betyársereg biztosította. Alább a beszámoló és Budaházy Edda nyilatkozata.

aborutszellenes tüntetés

Lengyel életvédő szervezetek – a lengyel katolikus püspöki kar biztatására – törvényjavaslatot dolgoztak ki az abortusztörvény szigorítására. Ez ellen „magyar” feminista jogvédő aktivisták, egy rendkívül provokatív és vallásgyalázó tüntetést szerveztek Budapesten. Erről videóinterjú is készült, amely, nem csak keresztény körökben váltott ki felháborodást. Egy püspököt imitáló „férfi” ugyanis abortusztablettának nevezett cukorkával „áldoztatta meg” a résztvevőket. Remek példája ez a liberális mocsoknak, amely rendkívül életellenes és veszélyes, főleg most amikor az európai fehér faj szó szerint az életéért küzd. Erre válaszol a „Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom” szimpátiatüntetést szervezett a Lengyel Nagykövetség elé, a normalitás és az életvédők mellett.

” Irgalmat magzatainknak! Békét az anyaméhben!” – Budaházy Edda nyilatkozata a tüntetésről

Április 20-án, szerdán, a budapesti Lengyel Nagykövetség épülete előtt fejeztük ki szimpátiánkat a lengyel életvédő törekvések mellett. Külön öröm számunkra, hogy gyermekes családok és Páli Szent Vincéről nevezett vincés nővérek (Irgalmas Nővérek Rendje) is erősítettek minket a jelenlétükkel. Dr. Teglasy Imre, az Alfa Szövetség vezetője, a rendezvény főszervezőjeként a megjelentek nevében is elmondta: mi magyarok örülünk a lengyel magzatgyermekeknek.

13054821_1051981794883848_1430985186_o

A tüntetés apropóját az a vallás és magzatgyalázó esemény adta, melyet pár liberális tévelygő szerencsétlen produkált előző vasárnap.

Ez a szánalmas produkció nem is érdemelne több szót, ha nem világítana rá hazánk és Európa súlyos beteg erkölcsi állapotára, nevezetesen a magzatgyermekek megölésének szabad voltára, a nagyon alacsony, 1.3 születési rátára, valamint a keresztény egyház válságára.

13035493_1051981791550515_1165714089_o

James Dowson, skót abortuszellenes életvédő a betyárokkal

Ha nem tudjuk elérni, hogy a szülőképes korban lévő nemzedék világra hozza gyermekeit, akkor az ezer éves magyar állam megszűnése fenyeget – ahogy erre Kövér László, az országgyűlés elnöke is felhívta a figyelmet. Ezért a családalapítás és a gyermekvállalás a hazafiság alapkövetelménye, szent kötelesség.

13054807_1051981784883849_478790838_o

Ezúton szeretnénk megköszönni a Betyársereg támogatását a rendezvény biztosításában.

Budaházy Edda

Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom

 Irgalmat magzatainknak! Békét az anyaméhben!

A rendezvény provokáció és gond nélkül, közel 50 fő részvételével ért véget és meg kell jegyeznünk, hogy diplomáciailag is fontos esemény volt, hiszen Lengyelországban éppúgy támadás alatt vannak az életvédők, mint hazánkban és egész európában így fontos, hogy kiálljunk azok mellett, akik a sátánizmus ellen, az élet szentségéért harcolnak.

Alább a Lengyel Nagykövetségre leadott nyilatkozat olvasható.

 

MEMORANDUM

a Lengyel Köztársaság budapesti Nagykövetségének

1068 Budapest, Városligeti fasor 16.

Tisztelt Nagykövet Úr!

Mi, magyar állampolgárok, kiknek ősei a lengyel nemzet őseivel bajtársként harcolva oly sokszor kényszerültek arra, hogy karddal, önnön vérüket is feláldozva írják népeik dicső történelmét, nagy aggodalommal figyeljük az Önök életre-halálra menő küzdelmét. Azt a harcot, amelyet lengyel anyaország folytat a nemzet legbelső határainak, a magzatgyermekekben megtestesülő jövőnek a védelméért.

A népességében megrokkanó Magyarország polgáraiként saját balsorsunk jobbításán munkálkodva szomorúan tapasztaljuk: Lengyelországban is vannak olyan erők, amelyek elvakult dühvel folytatnák az ártatlanok öldöklését. Ha azonban folytatják a négymilliárd éves Teremtés ellen indított háborút, ennek végkimenetele évezredek történelmi példáival megjósolható: elkövető, áldozat és szemlélő, lengyel és magyar, éljen bármely a Föld bármely részén, egyaránt a megsemmisülés poklába hull.

Ők azok, akik a művi terhességmegszakítás valós okainak feltárása és a magukat terhesnek érző szülők testben és lélekben rejlő termékenységének sokrétű gondozása, ápolása és gyógyítása helyett a termelés gazdasági érdekei által diktált, a szegényekkel szemben könyörtelen, csak a dúsakat szolgáló „szabadságeszményt” hirdetik.

Ők azok, akik egy olyan heródesi jogrendet, gazdasági-társadalmi modellt kényszerítenek ránk, amely természetet és embert egyaránt kizsákmányol, akik nézeteiket és törvényeiket annak ellenére erőltetik népekre és földrészekre, hogy már nyilvánvaló mindennek az eredménye:

Amerre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közől;
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti.

(Vörösmarty Mihály: Előszó, 1850-1851).

Vagy ahogy egy  másik költőnk jellemezte:

Egy nyál a tenger! Termelő zabálás, –
kis, búvó országokra rálehel
a tátott tőke sárga szája. Párás
büdösség-felhő lep bennünket el.

                                                           (József Attila: Munkások, 1931.)

            Ők azok, akiknek vezetői megfeledkeznek azon természetjogi és alkotmányos kötelezettségeikről, melyek jegyében már régen véget kellett volna vetniük az Európát pusztító modern népírtásnak (a babycausztnak). Ők azok, akik azonban megfogyatkozott családjainkat és megrokkant nemzeteinket nem védelmezni, hanem megszüntetni akarják.

            Ők azok, akik a végveszélybe sodró „dögvészt” (ahogy Sophoklész mondja), a halál véres civilizációjába torkolló termékenységellenesség pándémiás fertelmeként terjesztik.

Mi magyarok, azonban szeretjük a lengyel magzatgyermekeket!

Szeretjük a magunk magzatait is. Akkor és csak azért is, ha gyakran ilyen feliratú táblákkal kell könyörögni törvéányhozóinknak nemcsak a legártatlanabbak, hanem mindannyiunk életéért:

Kegyelmet magunknak – kegyelmet magzatunkat!

Azt szeretnénk, ha Lengyelország és Magyarország – a megmaradás jól felfogott érdekében – Európa többi életvédőivel együtt inkább a maga szent őseire, köztük a lengyel szentre, II. János Pál pápa szavaira hallgatna. Az szeretnénk, ha a halál civilizációjának istentelen és így embertelen szolgálata helyett a Teremtő Istenhez visszatérő Élet kultúrája diadalmaskodna országainkban.

Ezért kell őseinkhez hasonlóan ma is közösen védelmeznünk nemzeteink legbelső határait, aszonyaink és lányaink termékenységét, az anyaméhben mint első otthonban fejlődő magzatgyermek életjogát.

Törvényhozóinkat arra szólítjuk fel, hogy az anyaság méltóságának helyreállításával, a hivatásában megrendült szülői szerep széles körő, szociális, mentális és jogi támogatásával mielőbb vessenek véget a legbelső otthonok ellen folytatott háborúnak, mielőtt Kölcsey Ferenc látnoki intését (1838.) idézve

„…más hon áll a négy folyam partjára, / más szózat és más keblű nép.”

Legyen Lengyelország, a Kárpát-medence és Európa

minden, ősidők óta itt élő nép és nemzet újjászületésének boldog bölcsője!

Ennek hitével hirdetjük, hogy: Méhében él a nemzet!

Lengyel és magyar, életre fel a termékeny és gondoskodó anyaországért!

Békét a lengyel és békét a magyar anyaméhekben!

Békét Európában!

Isten óvja a lengyeleket!

„Isten, áldd meg a magyart!”

A rokonszenvtüntetést rendező

Alfa Szövetség,

a Human Life International – Magyarország,

A család nevében Facebook-csoport

és a hozzánk csatlakozott

Magyar Alapítvány a Keresztény Civilizációért

és a Hozz világra még egy magyart

mozgalom nevében                                        Téglásy Imre

                                                           imre.teglasy@gmail.com

Budapest, 2016. április 20.

(Betyársereg)

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Komment