15.4 C
Budapest

A Betyársereg ajánlásával: A farkasok ideje következik

Családjaink és barátaink tudják, hogy nehéz idők előtt állunk, Magyarország és a teljes, európai térség óriási változások előtt áll. Ezeket a változásokat pedig még nehezebb kaotikus állapotok előzhetik meg majd, melyek eredményezhetnek egy törvényesség nélküli időszakot is. Ebben az időszakban a farkastörvényeké lesz a főszerep. Ajánlott olvasmány mindenkinek!

Farkasok-3
Az erő dominanciája fogja elpusztítani a sátán ivadékait.

Láthattuk a televíziós híradásoknak köszönhetően azokat a képsorokat, amelyek akár politikai jellegű zavargás, akár természeti katasztrófa kapcsán, de drámai események eredményeztek. Rablások, fosztogatások, erőszaktevések, gyilkosságok kísérték ezt az időszakot,amelyet a karhatalmi egységeknek is csak nagy erőfeszítések árán sikerült normalizálni. Ezek az állapotok, bárhol következtek be szerte a világon, mindenütt az erőszakosság legvadabb hajlamait váltotta ki a lakosságból. Akár a nyugati világban, úgy a fejletlen és primitív Afrikában, egyaránt terror kísérte útját.

Mindannyiunk számára ismeretesek azok a tények, melyek a menedékkérők erőszakosságát mutatják a maga meztelen valóságában. A bevándorlók által elkövetett bűncselekmények felsorolásához tonnányi papírosra lenne szükségünk. Az ellenőrzött média pribékjei és prostituáltjai még mindig szépnek és barátságosnak próbálják festeni azt, ami ocsmány és ellenséges. A tömegember ezeket a recenziókat tartja mértékadóknak és elhiszi azt, ami a világ legnagyobb hazugsága azt, hogy “minden ember egyenlő”.

Hiszen a különbségek egészen nyilvánvalóak, ahogy külsőségekben, úgy szellemi téren is. Kulturális, vallási és szokásbeli különbségek, hogy csak néhányat soroljunk. Nemzetünk fiainak és lányainak őseitől örökölt vérvonala, nemes génjei magasabb szinten állnak a barbár népeknél. Ez a nemes génállomány, amelyre a történelem során annyiszor építhettünk, ezek a velünk született kiváltságok miatt voltunk képesek annyiszor talpra állni és ennek köszönhető, hogy él még magyar a Kárpát-medencében. Genetikai magasrendűségünk amellett, hogy kizárólag adott a világnak, konzerválta azokat a faji privilégiumokat, melyek ránk, csak magyarokra jellemzőek. Ezeket pedig jogunkban áll megőrizni és továbbörökíteni az utódainknak.

Az európai élettérben olyan zavart kelt a beözönlők tömeges megjelenése, amelyből egyenesen csak az anarchia felé tarthatunk.

Követelőző, hangos és agresszív tömegek lépnek be olyan országokba, melyek őslakosait már régen megbénította a toleranciára való nevelés és egyéb liberális ostobaság.

A tömegkultúra jellemezte társadalom összeomlásra van ítélve. Képtelenség fenntartani, mivel szemben áll a természet alapvetéseivel, a rend alkotta szegregációval és az Isten alkotta harmonikus alkotásokkal. Hiszen az ördög műveiben nem találunk egy fikarcnyi jó szándékot sem. Azok a körök pedig, akik mesterük a sátán helytartóinak képzelik magukat, csapdába csalják az európai embereket, hogy jó szándékukat és humanizmusukat kihasználva végleg eltüntessék őket az emberiség történelmének mélyére.

A jövő felé vezető út tehát vészterhes és baljós, mégis bizakodjunk, hiszen az igazság a mi oldalunkon áll. A tiszta szellem küzdése és tusakodása pedig mindenkor és mindenhol diadalra volt ítélve.

Olyan idők következnek, melyben eldől népeink és nemzeteink sorsa. Farkasidők jönnek. A tiszta közösségek uralni fogják a káosz levonultával beköszöntő időszakot. Ez pedig az újjászületés korszaka lesz. Nem kizárólag a magyar nemzeté, hanem Európa új reneszánszának kora is.

(Kovrig Attila – ujero.net)

spot_img
spot_img

Kapcsolódó cikkeink

Friss cikkeink