24.7 C
Budapest

Antidogma: A Great Reset, avagy a kapitalizmus megjavításának trükkje

A világgazdaság járvány miatti lenullázását követő „újrakezdésének” programját Covid–19: The Great Reset címmel publikálta a davosi Világgazdasági Fórum saját kiadója. Szerzői: Klaus Schwab, a davosi globalista agytröszt tótumfaktuma és Thierry Malleret pénzügyi konzultáns. Kommunikációs téren a kiadvány mindenekelőtt a félelemre apellál, másrészt az érzelmi zsarolás húrjait pengetve egészségügyi és környezetvédelmi moralizáló injekciókkal (mentsük meg az életet, mentsük meg az éghajlatot) szándékozik megnyerni a népesség támogatását.

Tartalma és a jelen lévő erők elemzése alapján párhuzamot vonhatunk az 1917-ben történtekkel, a reálgazdaság és a fehér középosztályok szándékos tönkretételével ugyanis kirajzolódik a bolsevizmus 2.0 rémképe, amelyben a vörös helyébe a zöld, a „szociális forradalom” helyébe a „fenntartható fejlődés”, a Cseka helyébe pedig a mesterséges intelligencia lép.

Nyilvánvaló módon a nagy újrakezdés valójában a globális fináncoligarchia lázálma egy teljesen központosított és ellenőrzött jövőről. Már 2008–09-ben lezajlott a főpróbája, amikor a financializáció (a spekulatív finánckapitalizmus túltengése a reálgazdaság rovására) és a globalizáció (az egységesülő világgazdaság) szélsőségei nyomán létrejött ingatlanbuborék kidurranása csaknem összeomlasztotta az egész globálkapitalista kártyavárat. Ezután a központi bankoknak, amelyeket a Fed (az amerikai jegybank) 29 ezermilliárd dollárral – vagyis az USA akkori teljes GDP-jének kétszeresét kitevő összeggel – húzott ki átmenetileg a slamasztikából, nem maradt más választásuk, mint a szokásos „kényszerintézkedések” álarca alatt előkészíteni a Nagy Újrakezdés feltételeit a világgazdaság pénzeszközei fölötti ellenőrzés teljes központosítása révén. Ennek során a központi bankok példátlan pénznyomtatást és pénzügyi nyomást koordináltak zéró kamatláb-politika alkalmazása mellett, hogy minél tovább késleltessék a jelenleg is egyre növekvő adósságbuborék lényegénél fogva előbb-utóbb törvényszerűen bekövetkező kidurranását.

Ilyen körülmények között a Covid–19 gondviselésszerű felbukkanása kedvező alkalmat teremtett a globalista rendszer­gazdák számára a nagy lenullázás folyamatba tételére, ideális ürügyet szolgáltatva ahhoz, hogy hozzászoktassák a népes­séget egy új nadrágszíj-megszorító életmódhoz és egy kollektivista életfilozófiához, mindezt az általuk főbűnösnek deklarált fehér férfiak kontójára.

„A Covid–19-járvány azt bizonyítja, amit mindnyájan tudunk: a patriarchátus évezrede hímek uralta világot eredményezett hímek uralta kultúrával, amely mindenkit tönkretesz: nőket, férfiakat, lányokat és fiúkat.” Így agitál a fehér férfiak által felépített nyugati civilizáció ellen az ENSZ élén trónoló marxista csinovnyik, António Guterres, a Szocialista Internacionálé volt kápója, Gyurcsány Ferenc elvtársa.

Teljesen egyértelmű, hogy a globalisták immár véglegesen a múlt részének tekintik a koronavírus előtti életet, amelyhez elképzeléseik szerint soha többé nem lesz visszatérés. „A folyamatban lévő járványnak köszönhetően a világ elvesztette az egyensúlyát, és ez még évekig így fog maradni. Távolról sem térve vissza újra a »normálishoz«, a Covid–19 dominóhatásaként a következő évtizedben további – pozitív és negatív – zavarokra kell számítanunk… teljes pénzügyi válságtól a globális energiaátmenet szintjének lépésváltásáig…” – olvasható a Schwab-féle bűnszervezet honlapján, mint látható, teljes „legatyásodást” prognosztizálva, amely akár az energiaszolgáltatás korlátozásával is járhat, ugyanakkor meghirdetve a kapitalizmus „újratervezésének” a szükségességét, ezúttal majd „jobban felépítve” azt. (To build back better, we must reinvent capitalism. Here’s how, wforum.org, 2020. 07. 13.) A jövőben egyre gyakrabban fogjuk hallani a „Build Back Better” (BBB/jobban felépíteni) propagandaszlogent, amelyet már most is egymással versengve szajkóznak a nyugati vezetők Bidentől Johnsonig, Trudeau-tól Macronig, és amely tökéletesen rímel szellemi ikerpárjára, a „Black Lives Matter” (BLM/ a Feketék Élete Számít) kifejezésre. Nem véletlenül.

A marxista zsargont köznyelvre lefordítva valójában arról van szó, hogy a fehéreknek további anyagi áldozatokat kell hozniuk, hogy a feketék jobban élhessenek és kedvükre sokasodhassanak. Mivel a világgazdaság egy zárt rendszer, amelynek határai a robbanásveszély elkerülése érdekében csak egy bizonyos mértékig tágíthatóak, logikus módon az afrikaiak életszínvonalának emelése csak az európaiakénak a csökkentésével érhető el. Az egész „tegyük jobbá a világot és építsük fel jobban a kapitalizmust” hókuszpókusznak ez a profán magyarázata. Egy valamivel tudományosabb igényű képlettel élve: BBB + BLM = fehér genocídium. (Vö. az ENSZ 1948-as genocídium-egyezménye II. cikkelyének b) pontja: egy adott csoport tagjainak a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelem okozása, illetve c) pontja: egy adott csoport olyan életfeltételek közé kényszerítése, amelyek azt vagy egyes tagjait pusztulással fenyegetik.) Márpedig az egyelőre még csak az Európa nyugati térfelén zajló szervezett népességcsere a genocídium meghatározásának mindkét előbbi kritériumát kimeríti.

Lényegében a járvány veszélyességének apokaliptikus mértékűvé tuningolása révén, mesterségesen gerjesztett tömegpánikkal akarják rákényszeríteni az európaiakat egy bolsevik típusú államcsíny elfogadására, amelynek ugyanaz a célja, mint száz évvel korábbi archetípusának: a magántulajdon fokozatos felszámolása, átfogó államosítás (társadalmasítás) az egyetemes (adott esetben harmadik világbeli) „közjó” nevében és a népesség szigorú felügyelet, megfigyelés és ellenőrzés alá helyezése egy totalitárius politikai rendszer keretében.

Mindeközben az USA nyomán Európában is napról napra bolsevizálódik a helyzet, amint azt egyebek mellett a franciaországi sárga mellényesek mozgalmának véres eltiprása, a „hódoljunk a feketéknek” (alias BLM) hitgyülekezet térnyerése, valamint a szólásszabadság elleni szisztematikus támadások is bizonyítják. A nagy európai népességcsere már évtizedek óta zajlik, a nagy gazdasági lenullázás éppen most bontakozik ki, a Nagy Újrakezdés után pedig törvényszerűen sor fog kerülni a Nagy Terror és a Nagy Tisztogatás stádiumára is a bolsevik logika szerint. A történelem igenis ismétli önmagát.

Gazdag István – Demokrata

spot_img
spot_img

Kapcsolódó cikkeink

Friss cikkeink