12.8 C
Budapest

Antidogma: Britannia: az orwelliánus PC-Gulag

A puritanizmus történelmi öröksége vagy genetikai terheltség okán, de tény, hogy a britek a világ legkonformistább népe (tengerentúlra szakadt zabigyerekeikkel, az amerikaiakkal, kanadaiakkal és ausztrálokkal holtversenyben). Számukra a „bevándorló” szó kimondása ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy „nigger”.

Bármi, ami nem pozitív a színes bőrűekre nézve, valóságos istenkáromlás a szemükben. Olyan rettenetes még csak beszélgetést is kezdeményezni a bevándorlásról, hogy a szó hallatán minden brit nyomban elnémul, vagy azt állítja, hogy nem téma, vagy megkérdezi, hogy rasszisták vagyunk-e.

A britek totális robotpilóta-üzemmódban élik az életüket. Ha a muszlimoknak valahogy sikerülne az egész országot megfosztani az alkoholtól, akkor talán felébrednének a sör okozta alvajárásukból. Régen a britek a gyarmataikra száműzték a nonkonformistákat, az eretnekeket, a másként gondolkodókat, ma már ez – gyarmatok híján – nem opció a számukra, a többségi véleménytől eltérő gondolatokat viszont továbbra sem tolerálják. Paradoxon, de a hatvanas évek polgárpukkasztó, normabontó és szabad szájú beatnemzedéke időközben drasztikusan megtagadta fiatalkori önmagát, és tipikus nyárspolgárként mára szinte észrevétlenül a politikai korrektség minta-Gulagjává változtatta országát, ahol a közbeszédet és a magánvéleményt annyira gúzsba kötik, hogy a konszenzuális gondolkodási kánont sértő legcsekélyebb verbális és pláne tettleges kilengés társadalmi kirekesztést, állásvesztést és hatósági meghurcolást von maga után.

Még maga George Orwell sem sejthette, hogy mi lesz egykor Britanniából. Valószínűleg azonban éppen a sajátos brit néplélek bensőséges ismerete ihlette a jövő totalitárius falansztertársadalmát bemutató 1984 című disztópiájának megírásában. Hogy konkrétan miről is van szó, néhány épületes példával világítom meg (a sok közül).

JK Rowlingot bizonyára nem kell bemutatni senkinek. Ha esetleg valakinek mégis, annyit kell róla tudni, hogy ő napjaink egyik legolvasottabb bestsellerírója, a Harry Potter-mesekönyvek szerzője, mellesleg pedig Britannia (a királynő után) második leggazdagabb asszonya, legalább 15 milliós internetes rajongótáborral. Egy vele készült interjúban azt találta mondani, hogy „a menstruáló személyek szükségképpen nők” (értsd: csak és kizárólag a biológiailag nőnek születetteknek lehet havi vérzésük), vérig sértve az úgynevezett hn transzvesztitákat (vagyis az önmagukat nőnek képzelő és nyilvánító férfiakat). Ez éppen elég volt ahhoz, hogy széles körű boszorkányüldözés induljon ellene, amelybe a saját rajongói is beszálltak.

A Harry Potter-univerzumnak szentelt portálok a bojkottálására szólítottak fel. Miután kiadója nem volt hajlandó elhatárolódni tőle, számos írótársa visszavonta a könyvei megjelentetésére vonatkozó megbízását a kiadótól. Mások petíciókat köröztettek az irodalmi miliőben a bojkottálása érdekében. A két színész, Daniel Radcliffe és Emma Watson, akik a Harry Potter-filmekben játszott szerepüknek köszönhetik népszerűségüket, ugyancsak állást foglalt az ügyben – természetesen ellene!

Rowling csak súlyosbította a helyzetét, amikor azzal próbált védekezni a „transzfóbia” vádja ellen, hogy házastársi erőszak és szexuális támadások túlélőjének vallotta magát. Ekkor sokan opportunizmussal vádolták, különösen annak ismeretében, hogy korábban azzal igyekezett elnyerni az LMBT-inkvizíció jóindulatát, hogy sikerkönyvének egyik szereplőjét (Dumbledore-t) „melegnek” nyilvánította, holott magában a történetben erre sehol sem tett utalást. Minden igyekezete dacára sem sikerült lemosnia magáról a transzfóbia stigmáját, amely az élete végéig rajta marad. Meglepő módon még az sem segített rajta, hogy korábban ő maga állást foglalt Izrael kulturális bojkottálása ellen.

Richard Dawkins brit evolúcióbiológus, az oxfordi egyetem nyugalmazott tanára, tudományos ismeretterjesztő bestsellerek népszerű és díjazott szerzője, korszakunk legismertebb és legbefolyásosabb ateista aktivistája az angolszász világ egyik „csúcsgondolkodója” (top thinker). Egyik áprilisi tweetjében óvatlanul ő is rátaposott a transzilobbi tyúkszemére, amikor ezt írta: „2015-ben Rachel Dolezalt (az egyik afro-amerikai lobbiszervezet helyi fiókvezetőjét – G. I.) azért becsmérelték, mert fehér létére feketének tekintette magát. Egyes férfiak azt választják, hogy nőnek tekintik magukat, egyes nők pedig azt, hogy férfinak. Ha valaki tagadja, hogy ők szó szerint azok, aminek önmagukat tekintik, akkor az illetőt becsmérlik. Megvitatni.”

Ezek után az amerikai humanisták (vallástalanok) társasága (AHA) bejelentette, hogy „transzfóbia” miatt visszavonja tőle az év humanistája díjat, amellyel 25 évvel korábban jutalmazták. Miért is? Csak mert óvatosan arra célzott, hogy szerinte nincs különbség egy önmagát nőnek tartó férfi és egy önmagát feketének tartó fehér között. (Újabban a fejlett Nyugaton nemcsak a nemváltoztatás [transzgenderizmus] dívik, hanem a rassz­változtatás [transzracializmus] is. Miután divatba jöttek a négerek, egyre több fehér – főleg nő – azonosítja magát feketeként. Az egyik ilyen identitászavaros díszpéldányra utalt Dawkins az inkriminált tweetjében.)

Dawkinsszal ellentétben JK Rowling önszántából adta vissza a Robert Kennedy Emberi Jogi (RFKHR) csoportnak a kitüntetést, amelyet tőlük kapott, és amelyet korábban élete egyik legnagyobb megtiszteltetésének nevezett, miután a szervezet vezetője, Kennedy lánya „döbbenetének” adott hangot „mélyen felkavaró transzfóbiás tweetjei és kijelentései”, például az alábbi mondatai miatt: „Ha a (biológiai) nem nem valóságos, akkor a nők átélt valósága általánosan eltöröltetett. Ismerek és szeretek transzneműeket, de a biológiai nem fogalmának eltörlése megszünteti sokak képességét arra, hogy jelentőségteljesen éljék az életüket.”

Az anglikán egyház legfőbb szervének számító általános szinódus 2020. februári ülésén felszólaló egyházfő, Justin Welby canterburyi érsek kijelentette, hogy az egyháza „mélyen intézményesen rasszista”, és „szégyelli magát a rasszista történelme” miatt. Welby 2020 júniusában egy tévéműsorban felvetette, hogy át kell gondolni a fehér bőrű Jézus-ábrázolásokat, annál is inkább, mert a sokféle (kínai, fekete, Fülöp-szigeteki stb.) Jézus-ábrázolás közül szerinte a közel-keleti a legpontosabb. Az egyház érsekeiből álló antirasszista munkacsoport 2021. áprilisi jelentése szerint a vezető posztokra jelöltek között legalább egynek etnikai kisebbséginek kell lennie, mert jelenleg az egyházvezetők 93,7 százaléka fehér brit, és ez tűrhetetlen.

További példák a történelmi-genetikai eredetű brit (angolszász) gondolkodási konformizmus illusztrálására:

A brit főváros egyik leghíresebb címe a Downing Street 10, a mindenkori miniszterelnök hivatalos rezidenciája 1735 óta. Névadója Sir George Downing (1625–1684) angol államférfi, katona, diplomata, kém és prédikátor.

Talán már nem sokáig! Fiatal korában ugyanis lelkész volt egy rabszolgaszállító hajón, és ez kiváló ürügy az afrobolsevik purifikátorok számára, hogy utólag példát statuáljanak rajta, és kitöröljék nevét a történelmi emlékezetből.

Robert Peel (1788–1850) konzervatív államférfi, az Egyesült Királyság kétszeres belügyminisztere és kétszeres miniszterelnöke, a brit rendőrség meg­alapítója. Az oxfordi és más brit egyetemi elvtársak most azt követelik, hogy döntsék le a köztéri szobrait, mert az apja gazdag gyapotkereskedőként elle­nezte a rabszolgaság eltörlését. A londoni Holland Parkot, a brit főváros egyik legelegánsabb negyedét talán átnevezik, mert gróf Henry Rich Holland (1590–1649) nevét viseli, aki egy Közép-Amerikában ténykedő angol kereskedelmi társaság vezetőjeként rabszolgákkal is kereskedett. Brit történészek és szakértők egymillió fontos kormányzati támogatással összeállították az egykori brit rabszolga-kereskedők adatbázisát azzal a céllal, hogy a poszthumusz ördögűzéshez „megnevezzenek és megszégyenítsenek” (sic!) 6500 személyt, akiknek egykor bármiféle közük volt a rabszolga-kereskedelemhez. Köztük van Robert Walpole (1676–1745), Nagy-Britannia első miniszterelnökeként a Downing Street 10. első lakója is.

Az Oxfordi Egyetem bejelentette, hogy a valós teljesítményektől függetlenül ezentúl automatikusan jobb osztályzatokat fog adni fekete diákjainak, így kompenzálva őket a rabszolgaság traumájáért és George Floyd „brutális halálának traumatikus hatásáért”. Mindeközben az egyetem diákjai eltávolították a királynő arcképét, mert az szerintük a „jelenkori gyarmati történelem” jelképe. A nagy-londoni Kingstoni Egyetem alkancellárja, egy Steven Spier nevű tipikus omegahím szerint egyenesen büntetni kellene az egyetemeket, ha gyöngébb osztályzatokat adnak fekete diákjaiknak. (Amikor ezt javasolta a szélsőbaloldali The Guardianban megjelent cikkében, történetesen egy néger nő volt a főnöke. Történetesen.)

A szintén londoni Francis Holland elit iskola diákjai, akik évente 22 ezer font (kb. 9 millió forint) tandíjat fizetnek, levélben fordultak az iskola vezetőségéhez, azt panaszolva, hogy nem tanulnak eleget a rasszizmusról, vagyis nem teszik ki őket elég fehérellenes agymosásnak, noha tanáraik szerint az anyag már most is tele van olyan tantárgyakkal, amelyek arra szolgálnak, hogy bűntudatot plántáljanak a fehér gyerekekbe. Ez utóbbiak azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy még jobban gyűlöljék önmagukat és a saját rasszukat, és ehhez még több fehérellenes propagandát szívjanak magukba.

A híres etoni fiúgimnázium, a világ egyik legelitebb középiskolája nemcsak kirúgta az egyik tanárát, amiért egy internetes előadásában bírálta a radikális feminizmust és a „mérgező férfiasság” fogalmát, hanem ráadásul fel is jelentette az illetékes antiterrorista hatóságnál, amely terrorelhárító programjának (Prevent) részeként megköveteli a tanintézményektől, hogy jelentsék diákjaik potenciális radikalizálódását. Az Etonben évi 42 500 fontot (kb. 20 millió forintot) fizetnek a diákok, hogy cserébe konformizmust, feminizmust, férfiellenességet és spicliskedést verjenek a fejükbe.

Az anglikán Trenti Főiskola, amely azzal dicsekszik, hogy a „keresztény ethosz” alapján áll, kirúgta a káplánját és feljelentette a kormány antiterrorista hatóságánál, mert egyik prédikációjában azt mondta a tanulóknak, hogy keresztényként joguk van kifogásolni és ellenezni az iskolában tanított szélsőbaloldali LMBT-ideológiát. Az agymosást az iskola vezetőségének meghívására egy közpénzből alapított „jótékonysági” szervezet terjeszti a körükben egy leszbikus hisztérika vezetésével, akinek nyíltan hangoztatott célja „a heteronormativitás (vagyis a normális heteroszexuális kapcsolat) teljes összezúzása” és ennek érdekében a tanároknak szervezett tréningeken az „összezúzzuk a heteronormativitást” rigmust kántáltatja velük kollektíve.

A skóciai Abertay Egyetem fegyelmi eljárást indított egyik utolsó éves joghallgatója ellen, mert a „genderfeminizmusról” folytatott vita közben azt találta mondani, hogy a nők női nemi szervvel születnek, és hogy fizikailag gyöngébbek, mint a férfiak. „Egy alapvető biológiai tényt állítottam. Korábban műszerészként dolgoztam, és amikor a műhelyben voltam, egyes nehéz dolgokat én nem tudtam felemelni, férfi kollégáim viszont igen”, védekezett a transzfóbiával megvádolt 29 éves, kétgyerekes családanya, aki súlyosbító körülményként a „gyöngébb nem” (weaker sex) kifejezést használta a nőkre, ráadásul „férfigyűlölő feministáknak” nevezve azon osztálytársait, akik egyetértettek azzal az állítással, hogy „minden férfi nemi erőszaktevő”. A fegyelmi eljárás akár az egyetemről való kirúgását is eredményezheti.

Ugyancsak Skóciában a rendőrség letartóztatott egy 50 éves feminista aktivista családanyát, és „transzfóbiás gyűlölet-bűncselekmény” címén eljárást indított ellene néhány tweetje miatt, amelyeket LMBT-aktivisták sértőnek és fenyegetőnek találtak. Az egyikben felszólítja őket, hogy maradjanak távol az iskoláktól és a gyerekektől, egy másikban megosztott egy ún. szüfrazsettszalagot (a korai feminista mozgalom jelképét) ábrázoló fotót, és mivel a pántlika hurkot formált, ezt egyes mimózalelkű transzvesztiták halálos fenyegetésként értelmezték. Ha a nőt bűnösnek találják gondolatvétségben, akár két év börtönbüntetés is várhat rá.

Gazdag István – Demokrata

spot_img
spot_img

Kapcsolódó cikkeink

Friss cikkeink