„Az Új Erő készen áll a háborúra!” – egy új hazafias honlap a fehér faj védelmében!

június 21, 2016 a Szellemiség

Talán olvasóink is észrevették már, hogy az utóbbi időben többször osztottunk meg az ÚjErő.net honlapról írásokat. Ez nem véletlen hiszen ez a harcos hazafiakból álló csapat valódi értéket közvetít az internet csatornáin keresztül, az őshonos europai, fehér faj védelmében. Ismerjék meg az Új Erőt!

ujero-1

– Pontosan mi az Új Erő? Mit takar a honlapotok neve?

– Az Új Erő arra utal, hogy a magyarságnak egy olyan létmeghatározó erőt kell produkálni, ami minden eddiginél nagyobb lendülettel követeli létjogosultságát, az örök háború teremtő erejével azonosulva újul meg, amivel megteremti az alapfeltételeket ahhoz, hogy képes legyen uralni az elkövetkező eonokat is. Nem hagyatkozhat emlékeire, a megújhodásához szükséges erőt ki kell nyilvánítania, különben eltűnik a hajdanvolt népek jelképes temetőjében.

A fajokat és nemzeteket romboló nézetek féktelen elszabadulásával olyan faji háború körvonalazódik, amely aljas módon hazug nézetekkel és hamis ideológiákkal vívja rettenetes háborúját. Harcot hirdet ember és természet ellen, Bábel tornyát építi, hogy rabszolgasorba taszítsa az egykoron uralkodó, nemes embert és felborítsa a természet egyensúlyát.
Az Új Erő készen áll a háborúra! Lehetőségeink szerint mindent megteszünk azért, hogy visszatérjen a rend, az az állapot, ahol az egyensúlyban tartott világ működni képes. A toleranciára nevelt magyar nép apátiába zuhant. Jobb sorsra érdemes népünk életerejét, vitalitását megbéklyózta, immunitását csökkentette az a métely, ami a humanista hazugságok hátán robbant be életterünkbe. A liberalizmus fekélye halált hozott. De a magyarság új ereje megfékezi a kísértőt és a pokolba taszítja a fermentáció táplálóit. Az Új Erő, a magyarság új erejére utal.

– Milyen küldetés hívta életre az Új Erőt?

– Részben válaszoltunk erre az előző kérdéssel kapcsolatban. Ám nagyon fontos megemlíteni, hogy küldetésünknek érezzük visszaadni a magyar emberek önbecsülését, azt a büszkeséget, amivel eleink képesek voltak hazát teremteni, a büszkeséget, amely naggyá tette népünket, a harci szellemet, amely megóvta fajunkat annyi éven keresztül. Az elrabolt nagyságunkra való büszkeséget adjuk a testvéreinknek.

Biztosak vagyunk abban, hogy a magyarság aranykora előtt állunk. Az elkövetkező időszak vérrel, könnyel és izzadtsággal teli, terhes időszakának levonultával, az új magyar embertípus fogja uralni az ősöktől örökölt hazát. Megingathatatlan és elmozdíthatatlan sziklaként vészelve át a népek viharát, az apokaliptikus megpróbáltatásokat. A magyar nép készen áll megvívni azt a mindent eldöntő csatát, amely meghatározza további sorsunkat.
Tőlünk függetlenül magyar emberek ezrei vannak tisztában azzal mi vár ránk, magyarokra. A Betyársereget ezért tartjuk egy rendkívül fontos és meghatározó szervezetnek. Összefogja és klánokba tömöríti a harcos embertípust, hogy megmutathassa nekik azt az utat, ami a biztos győzelem felé tart.

A túlélés ösztöne az, ami fajunk legjobbjait klánokba parancsolja. A hajdanvolt puszták népe nem csupán legenda! Őseinktől örökölt szellemiség, amivel az égiek ajándékozták meg a magyarságot. A kényelemközpontú élettel szemben a Betyársereg tagjai a harcra tesznek esküt, vérszerződésük pedig megbonthatatlan egység. Tisztelet azoknak, akik dacolnak a zsarnoksággal a XXI.században is, akár őseik a végtelen magyar pusztákon és mezőkön! A Betyársereg jeleníti meg a háború tiszta erkölcsű szellemét!

– Kik szerkesztik az ujero.net oldalt?

– Az oldalt olyan emberek szerkesztik, akik régóta az arcvonalban állnak, ennek megfelelően minden idejüket arra áldozzák, hogy az igazság szellemét idézzék meg. Tartjuk a lámpásokat, amelyek fényei ellensúlyozzák a sötétséget. Világítunk szeretett testvéreinknek, népünknek.

A magyarságot konzerváló erők azon dolgoztak, hogy ne aludjanak ki a fények. Évekig táplálták és őrizték a tüzet a magyar nép legjobbjai. Ideje lenne végre fellobbantani a lángokat! Az idő elérkezett arra, hogy a magyarság kinyilvánítsa létjogosultságát életterében. Néhányak vagyunk azok közül, akik mindig itt voltak és a jövőben sem hagyják el az ősök jelölte utat.

ujero-2

– Milyen témában olvashatnak nálatok az érdeklődők?

– Írásaink témái teljesen szerteágazóak, mégis egységesek a magyarság érdekeit tekintve. Emléket állítunk népünk nagyjainak, költőknek, íróknak, hadvezéreknek, hősöknek és mindenkinek, akik úgy élték meg magyarságukat, hogy az utókor sírhantjuk elé térdel és imát mond. Akiknek magyarsága küldetéstudattal párosult. Nem feledkezhetünk meg azokról, akiknek becsületük volt a hűség!  A napi aktualitásokat is igyekszünk hozni, reagálunk azokra a történésekre, amelyek a magyarság szempontjait tekintve jelentőséggel bírnak. Kerüljük a bulvár jelleget, ám néha kénytelenek vagyunk reagálni  a bulvár eszelős magyargyűlölő szereplőinek tevékenységére.

Bemutatjuk, hogyan rombolnak a sötétség seregei és azt is, hogy mi erre az igazság reakciója. Példákkal támasztjuk alá, hogy a genetika örök hatalma fölé nem emelkedhet semmi, ez az, amit követve megvédjük ifjúságunkat, az utánunk jövőket.

Kultúrharcot hirdetünk, hogy fiataljaink különbséget tehessenek a dicső, magasztos értékek és a degenerált, groteszk szemfényvesztés között.
Honlapunk tartalmát aposztrofálva elmondhatjuk, hogy múltidézés, aktualitás, fajvédelem, kultúra együtt. Mindezt a magyarság szolgálatáért!

– Mik a jövőben céljaitok?

– Egyetlen célunk van csupán, ez pedig nem más, mint segíteni a magyarságot, hogy visszakerülhessen az őt megillető helyre. Az igazság szolgálatával éppen ezt segítjük elő. Bár egyszerű emberek vagyunk, akik halhatatlanná fognak válni, amiért a szellem rabjai, soha nem kérnek kiváltságot, nem kérnek aranyat. Dolgoznak fáradhatatlanul szeretett fajtájuk boldogulásáért.

„Ne törekedj arra, hogy rólad beszéljen a tömeg, tetteid célja ne emberi jutalom legyen, maga az erény varázsa vonzzon az igazi dicsőség felé!” /Cicero/

Köszönet a Betyárseregnek! Együtt megyünk az ellenállás ösvényén, ami nemsokára még szélesebbre tárul! Nincsen visszafordulás!

(Betyársereg)

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Komment