Portugál hazafiak interjúra Lantos Jánossal

november 26, 2017 a Szellemiség

A portugál Nova Ordem Social kereste fel az Erő és Elszántságot, és készítettek egy interjút Lantos Jánossal, a mozgalom elnökségi tagjával.

1-1-800x445

– Hallva a magyar Erő és Elszántság mozgalom zászlóbontásáról, izgatottan készülünk a veled, mint a mozgalom egyik vezetőjével készítendő interjúnkra és nagyon hálásak vagyunk, hogy időt szakítasz erre az ügyre. Örömmel látjuk, hogy egy potenciálisan nacionalista ország mint a tiétek, immár rendelkezik egy valóban hazafias és forradalmi mozgalommal. Kérlek mutasd be a mozgalmat, az ideológiáját, és hogy miben tér el a többi mozgalomtól, a Jobbiktól vagy a kormánytól.

– A mozgalom szellemisége a magyar új jobboldaliság foglalata. Ami azt jelenti, hogy azokra az örök értékekre épít, amelyek az embert valóban emberré teszik. A természet rendjéhez, az ember alapvető természetére épít, és mivel magyarok vagyunk, ezt az egyetemes igazságot a magyar érdek mentén kívánjuk megfogalmazni, és a kor kihívásainak és parancsoló szavának eleget téve igyekszünk ennek egy 21. századi karaktert adni, mi ezt hívjuk az új magyar jobboldalnak.

Kérdésedre válaszolva viszont, hogy mégis miben tér el a kormánytól és a Jobbiktól, azt felelhetem, hogy két fő pontban mindenképpen. A politikai korrektséget nem csak részlegesen, de abszolút értelemben elutasítjuk, ennek függvényében pedig nem hiszünk a mindent egyenlősíteni akaró „dogmákban”, amelyek – sajnos – a jobboldalra is jellemzőek. Nincs egyenlőség a természetben, csakis hierarchiát látunk, akármerre nézünk.

– Tudjuk, hogy régóta veszel részt aktívan a közéletben, más mozgalmakban is megfordultál, mesélnél magadról és az útról amit eddig megtettél?

Persze, nagyon szívesen. Több mint 15 éve tevékenykedem az úgynevezett szélsőjobboldali politikai térfélen, ebből 9 évet töltöttem el a Pax Hungarica Mozgalomban, ahol helyettes vezetői posztot is betöltöttem. Jelenleg az Erő és Elszántság elnökségi tagja vagyok. De ami fontos, értékrendem és világnézetem az elmúlt 15 év alatt nem változott, ugyanazokat az ideákat igyekszem képviselni ma is, mint amit a kezdetek kezdetén.

Lantos János a győri lakossági fórumon

– Milyen politikai egységet láttok alkalmasnak az európai örökséget képviselő nemzetek összetartására és miért? Néhányan szövetségben, unióban, konföderációban vagy sokkal összetettebb formákban gondolkodnak, ti hogy látjátok?

– Azt gondolom, nem rendelkezünk egy és kizárólagos megoldási javaslattal, lesöpörve ezzel minden más formációt. Minden bizonnyal sokféle, jó szándéktól vezérelt út létezik, de ami fontos, az Európai Unió jelen formájában, tekintve, hogy egy túlbürokratizált és neoliberális alapokon nyugszik, mindenképpen életképtelen. Az a minimum, hogy súlyos reformokra szorul, ha egyáltalán még menthető. Bármilyen, államokat összefűző alakulatban is gondolkozunk, a vezérlő elve mindenképpen a „nemzetek Európájának” ideája kell, hogy legyen. A kölcsönös tisztelet és megbecsülés, kulturális értékeink felismerése, közös gazdasági és civilizációs érdekeink összehangolása az út, amely Európát újra oda helyezi, ahová való; a világ urává.

– Mit gondolsz milyen geopolitikai utat kellene járni Magyarországnak, és a hozzá hasonlóan a valós európai értékekért harcoló országoknak, hogy túljusson a jelenlegi liberális, kultúrmarxista elnyomáson, mely kultúránkat és civilizációnkat bukással fenyegeti?

– Geopolitikai tekintetben Magyarország egy különösen érdekes és sok lehetőségekkel rendelkező, de egyben nehéz helyzetben van és volt is történelme folyamán mindenkor. A Kárpát-medence ütközőzónája a nyugati és keleti nagyhatalmaknak egyaránt. Ezért erre az egyetlen adekvát válasz a kárpáti népek összefogása, és ebbe – helyes – irányba mutat a Visegrádi Négyek működése. Ezt az utat folytatni kell a jövőben is.

– Az EU átalakítása, az Intermarium létrehozása mely ugródeszkaként szolgálhat a jövő kihívásaihoz, vagy az Oroszországhoz való közeledés, együttműködés a siker kulcsa?

Meglátásom szerint az Oroszországgal való együttműködést, ha akarnánk, sem tudnánk „megspórolni”, de nem is kell. Viszont azt szem előtt kell tartani, Oroszország bármennyire is tekinthető európainak, pontosabb, ha mégis az eurázsiai jelzőt alkalmazzuk rá. Ez nem gond, csak tisztán kell látni, mit érhetünk ez alatt és mi az, amire számíthatunk tőle. Oroszországra barátként tekintünk, mint ahogyan Európa összes nemzetére, de a neoliberális Európai Unióval szemben nem tekinthetjük az egyoldalú orosz orientációt sem kritika nélkül. Európának, Európa nemzeteinek önmagukban kell függetlennek és erősnek lenniük.

Tyirityán Zsolt, a mozgalom elnöke – az október 23-i ünnepi rendezvényen

– Milyen stratégiával szeretnétek kormányra jutni? Hogyan tervezitek mozgalmatok megerősítését? Milyen területeken aktív a mozgalmatok: választási rendszer, metapolitika sík, paramilitáris tevékenység, társadalmi segítségnyújtás?

– Mozgalmunk számára kiemelt fontossággal bír a metapolitikai síkon való megjelenés a jövőben, már csak azért is, mert ez egy magasabb szintje a politikának, minden először a metapolitikában dől el, és csak azután jelenik meg a mindennapi politika szintjén. Mozgalmunk megerősítést elsősorban az új jobboldali gondolkodásmódunk sikeres képviseletével akarjuk elérni, és erre van is igény, mert a magyar társadalomban jelenleg legalább 8-10% választói réteg maradt képviselet nélkül. Több százezer emberről beszélünk, akik érdekek helyett értékekben gondolkoznak, őket szeretnék hitelesen és kellő erővel képviselni a közéletben. Minden további a jövő zenéje.

– Egy fontos kérdés nem csak ti és a mi számunkra, de más nacionalista mozgalmak számára is: hogyan tudja elkerülni az EE (vagy más hasonló indíttatású szervezet) az ideológiai hitelvesztést, illetve hogy olyanná váljon mint sok más szervezet, mint a Jobbik vagy a Front National?

– Erre nagyon egyszerű a válasz. Azzal, ha le vannak fektetve alapelveink, értékeink és nem csak érdekeink vannak, és ezt a harcot hiteles, becsületes emberekkel vívjuk meg.

– Mik a rövid távú céljaitok? Párt vagytok már hivatalosan?

– Kérdésedben a válasz. A rövid távú célunk akár a párttá alakulás is lehet. Őszi országjárásunk javában tart, lakossági fórumainkon telt ház fogad minket, az ősz folyamán igyekszünk felmérni, mekkora az érdeklődés az általunk képviselt új jobboldali gondolkodásmódra, és azután döntünk a párttá alakulásról.

– Milyen külföldi mozgalmakkal tudtok azonosulni, esetleg van e már kapcsolatotok ilyenekkel?

– Vannak külföldi kapcsolataink, s ezeket igyekszünk is bővíteni, mert tisztában vagyunk vele, hogy a magyar és az európai identitástudat egymástól nem elválasztható fogalmak, egyik a másik nélkül nem értelmezhető. Bármely mozgalommal vagy párttal tudunk azonosulni és örülni sikereiknek, amelyek zászlajukra tűzték az európaiság védelmét. Én szimpatikusnak találom az alt-right mozgalmakat, vagy például az identitáriusok által megszervezett földközi-tengeri missziót. Egy valami van, ami alapján döntünk, értékítéletünk fokmérője egy adott mozgalom esetében az európai érdekek következetes képviselete, és a politikailag korrekt vélemény diktatúra előtti behódolás elutasítása. Ha valaki ezt felvállalja, számunkra szimpatikus.

Az Erő és Elszántság és a német Dritter Weg

– Mozgalmatok nagy hangsúlyt fektet a lelki dolgokra. Természetesen eszmecsaládunk számára fontos és egyértelmű a szellem uralma az anyag fölött. A kereszténység mellett nyitottak vagytok az őshonos európai spiritualitás más formáira is? Hogy látjátok mennyire fontos az egyén szempontjából (valláshoz való viszonyát figyelmen kívül hagyva) a spiritualitás, a magasabb rendű értékek és egyáltalán az egónál magasabb rendű dolgok felé való törekvés?

– Mozgalmunk elsősorban evilági, tehát politikai mozgalom. A magam nevében azonban el tudom mondani, római katolikus vagyok, számomra a politika mint olyan, csupán eszköz és annyiban érték, amennyiben azt igénybe véve világon túli igazságokat és erkölcsi útmutatásokat tudok képviselni. Az ember egyik legalapvetőbb vágya, hogy viszonyba helyezze magát az Abszolútummal, megtalálja Istent. Ezt a törekvését az ateista bolsevista terror sem tudta kiölni az emberek lelkéből, és az ehhez a kérdéshez cinikusan, de sokszor ugyanolyan terrorisztikus eszközökkel viszonyuló materialista neoliberalizmus sem fogja tudni.

Mert ahogy olvassuk János evangéliumában; „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.”

– Mit gondolsz mozgalmatok/pártotok nem fog szenvedni a kormány elnyomásától és a betiltástól?

– Ezra Pound mondta, ha egy férfi nem hajlandó kockázatokat vállalni az eszméiért, amiben hisz, akkor vagy ő maga nem ér semmit, vagy pedig az eszméi. Kérdésedre a válasz ebben a gondolatban összefoglalható. Ha elnyomnak, ha betiltanak, akkor is folytatnunk kell. De fogalmazhatunk úgy is; inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen át!

– Köszönjük a válaszokat és reméljük, hogy mozgalmaink erős kapcsolatot építenek ki és együtt munkálkodnak majd Európáért, annak civilizációjáért és lakosaiért. Meghívunk továbbá titeket Portugáliába, hogy vegyetek részt az eseményeinken, mely nagy megtiszteltetés lenne. Végezetül mit üzensz az olvasóknak?

– Köszönöm a lehetőséget az interjúra. Olvasóitoknak természetesen minden jót kívánok az életben, legyetek sikeresek abban, amit csináltok. A neoliberális korszellem bármennyire is ki akarja forgatni valódi értékeinket, ti mindig tartsátok szem előtt tradicionális értékeiteket, amelyek mind az egyént, mind pedig a közösséget felemelik. Személyes kívánságom pedig az, remélem, egyszer sikerül eljutnom Portugáliába, hiszen még sohasem jártam ott, pedig gyönyörű ország. Remélem, akkor lesz alkalmam találkozni veletek.

eroeselszantsag.net

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Komment